صاحب سند : آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرجع تصویب کننده : شورای آموزشی دانشگاه

مخاطب : دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-دانشجوی کارشناسی-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی

زمان تصویب - زمان ابلاغ : 1397/12/07 - 1397/12/07

بازه اثرگذاری : 1397/07/01 -- 1405/12/29

سند مرتبط بعدی: ندارد

اطلاعات سند
تعداد بازدید
12
تعداد دریافت
0
دریافت فایل سند


شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند

این شیوه نامه توسط معاونت آموزشی دانشگاه بیرجند بر آئین نامه آموزشی وزارت عتف مصوب ۱۳۹۷ تدوین شده و برای کلیه دانشجویان ورودی ۱۳۹۷ به بعد (شامل تمامی مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری) اجرای آن الزامی است.
 

نامه شماره ۴۳۰۶۹/‏۲‬ مورخ ۰۱/‏۰۳/‏۹۷‬ وزارت عتف در خصوص تفویض اختیار به دانشگاههای سطح یک و دو مبنی بر تدوین شیوه نامه آموزشی  

نامه شماره ۲۳۱۵۶۷/‏۲‬ مورخ ۰۶/‏۰۹/‏۹۸‬ وزارت عتف در خصوص بندهای الزامی آئین نامه جامع آموزشی


 • شیوه نامه جامع آموزشی دوره های تحصیلی دانشگاه بیرجند
  • بخش اول، مقدمه، هدف و تعاریف
   • مقدمه

     با استناد به قانون اهداف، وظايف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/5/18 مجلس شورای اسلامی و در اجرای مفاد ماده 2 سیاست¬ها و ضوابط اجرايی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران"(موسوم به طرح آمایش) مصوب 1394/12/18 شورای عالی انقلاب فرهنگی، آيین¬نامه دوره¬های تحصیلی به شرح زیر تدوین می¬گردد. این آيین نامه در دو بخش عمومی و اختصاصی همراه با پیوست¬هاي آن تنظیم شده است.

     ثبت نظر
   • ماده 1. هدف

     هدف از تدوین این آئین‌نامه، انتظام بخشیدن به امور تحصیلی دانشجویان از طریق تعیین چارچوب قانونی برای اجرای هماهنگ، یکپارچه و صحیح برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی کشور به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد، آشنا با علم و آخرین دستاوردهای علمی، و منطبق با نیازهای جامعه، در راستای بهره گیری بهینه از ظرفیت-های موجود برای ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش در دوره کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی است. دوره‌های تحصیلی «دکتری عمومی رشته دامپزشکی» و «دستیاری دوره‌های تخصصی»، یا شیوه‌های پذیرش مانند «کارشناسی ارشد پیوسته»، «دکتری پیوسته»، دارای مقررات ویژه خود هستند و از آئین‌نامه‌های جداگانه پیروی می‌کنند

     ثبت نظر
   • ماده 2. تعاریف

     وزارت: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

     دانشگاه: منظور هر یک از دانشگاه¬ها و مؤسسه¬های آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز تاسیس از مراجع ذی¬ربط که مجری دوره¬های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی هستند.

     آموزش رایگان: منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلی، بدون پرداخت هزینه(در دانشگاه¬های استفاده کننده از بودجه عمومی دولت) است.

     دانشجو: فردی است که در یکی از دوره¬های آموزش عالی برابر ضوابط معین، پذیرفته شده، ثبت نام کرده و به تحصیل مشغول است.

     دانش¬آموخته: فردی است که یکی از رشته¬های دوره¬های تحصیلی مصوب را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرک تحصیلی مربوطه را دریافت کرده است.

     حضوری: شیوه¬ای از پذیرش است که دانشجو به¬صورت تمام وقت در فعالیت¬های تحصیلی دانشگاه شرکت می¬کند.

     غیرحضوری: شیوه¬ای از پذیرش است که دانشجو بدون حضور در دانشگاه، فعالیت¬های تحصیلی دارد.

     نیمه¬حضوری: شیوه¬ای از پذیرش است که بخشی از آموزش آن حضوری و بخش دیگری غیر¬حضوری به انجام می¬رسد.

     شهریه¬پرداز: منظور آموزش دانشجو در یک دوره تحصیلی،به¬ازای پرداخت هزینه¬ها است.

     نیمسال تحصیلی: بازه زمانی تعیین شده که شامل 16 هفته آموزش و 2 هفته امتحانات پایانی است.

     بازه تابستانی: بازه زمانی شامل 6 هفته آموزش و 1 هفته امتحانات است.

     برنامه درسی: مجموعه به هم پیوسته¬ای از دروس هر رشته تحصیلی با هدفی مشخص، مصوب مراجع قانونی است.

     واحد درسی: ارزش مقدار درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظری 16 ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 32 ساعت، کارگاهی یا عملیات میدانی(بازدید علمی) 48 ساعت، کارورزی یا کار در عرصه 64 ساعت و کارآموزی 120 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا بازه تابستانی است و طبق برنامه درسی مصوب اجرا می¬شود.

     درس جبرانی: درسی است که با تایید گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصیلی، ضروری تشخیص داده می¬شود.

     مشروطی: وضعیت تحصیلی است که دانشجو در یک نیمسال، برحسب مقررات هر دوره تحصیلی، معدل کمتر از حدنصاب تعیین شده در آن دوره را کسب کرده باشد.

     رشته تحصیلی: یک شعبه فرعی از شاخه¬های علمی که به لحاظ موضوع دارای قلمرو مشخص و متمایز از سایر شاخه¬های علمی است و به احراز دانش تخصصی، مهارت یا کارآمدی معینی می¬انجامد.

     گرایش تحصیلی: به شعبه¬ای از یک رشته که ناظر بر وجه تخصصی آن باشد، اطلاق می¬شود. اختلاف درس¬ها در دو گرایش از یک رشته، نباید از 70 درصد کل واحدهای رشته بیشتر باشد.

     کاردانی پیوسته: دورۀ تحصیلی است که دارندگان مدرک دیپلم(در نظام آموزشی دارای پیش¬دانشگاهی بدون نیاز به گذراندن دوره پیش¬دانشگاهی) به آن وارد می¬شود و با گذراندن حداقل 68 واحد درسی طبق برنامه مصوب، به دریافت مدرک کاردانی نایل می¬آیند.

     کاردانی ناپیوسته: دورۀ تحصیلی پس از دوره متوسطه است که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره پیش¬دانشگاهی (در نظام آموزشی دارای پیش دانشگاهی) به آن وارد شده و با گذراندن حداقل 68 واحد درسی طبق برنامه مصوب، به دریافت مدرک کاردانی نایل می¬آید.

     کارشناسی پیوسته: دورۀ تحصیلی پس از دوره متوسطه است که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره پیش¬دانشگاهی (در نظام آموزشی دارای پیش دانشگاهی) به آن وارد شده و با گذراندن حداقل 130 واحد درسی طبق برنامه مصوب، به دریافت مدرک کارشناسی نایل می¬آید.

     کارشناسی ناپیوسته: دورۀ تحصیلی است که پس از دوره کاردانی(پیوسته یا ناپیوسته) آغاز و با گذراندن حداقل 68 واحد درسی طبق برنامه مصوب، به دریافت مدرک کارشناسی منتهی می¬شود.

     کارشناسی ارشد: دورۀ تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی آغاز می¬شود و شامل 28 تا 32 واحد درسی است.

     دکتری تخصصی: دورۀ تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی ارشد آغاز می¬شود و شامل 36 واحد درسی است.

     گروه آزمایشی: مجموعه رشته¬های تحصیلی در دوره متوسطه است که با توجه به مواد آزمونی مشترک دسته¬بندی می¬شود.

     گروه آموزشی: بنیادی¬ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیئت علمی باتخصص مشترک، در یک رشته علمی خاص یا چند رشته متجانس که به¬منظور ایجاد و اجرای آن رشته تحصیلی در دانشگاه تشکیل می¬شود.

     دوره هم¬عرض: دوره¬ای است که در مجموعه گروه‌های آموزشی هم¬راستا تعریف شوند.

     شورای آموزشی: یکی از شوراهای تخصصی در نخستین سطح سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی راهبردی در امور آموزشی دانشگاه است که به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرایی مرتبط با تحصیل دانشجو در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تشکیل می¬شود.

     شیوه آموزشی- پژوهشی: شیوه¬ای تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی که برنامه درسی مربوط به آن، علاوه بر واحدهای درسی، مشتمل بر اجرای یک پروژه تحقیقاتی است که منجر به پایان¬نامه و یا رساله می¬شود.

     شیوه مجازی: شیوه¬آموزشی در دوره کارشناسی ویا کارشناسی¬ارشد است¬که دانشجوی آن برابر ضوابط معین پذیرفته و ثبت¬نام می¬شود و به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحصیل می¬کند. دراین شیوه دانشجو نیمه حضوری و یا غیرحضوری تحصیل می-کند.

     ارزیابی جامع: بررسی همه جانبه از توانمندی¬های آموزشی و پژوهشی دانشجوی دکتری تخصصی است که پس از گذراندن واحدهای دوره برگزار می¬شود.

     راهنمای آموزشی: عضو هیئت¬علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی و پژوهشی است که ازسوی دانشگاه انتخاب می¬شود تا از تاریخ ورود تا پایان دوره تحصیلی، راهنمای تحصیل دانشجو باشد.

     پایان نامه: مستند علمی است که در فرآیند تحصیل دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و از طریق تحقیق در یک حوزه معین از رشته یا گرایش تحصیلی و با راهنمایی استاد/استادان راهنما و حسب مورد براساس استانداردهای پژوهشی تدوین می¬شود.

     رساله: مستند علمی است که در فرآیند تحصیل دانشجوی دوره دکتری تخصصی و از طریق تحقیق در یک حوزه معین از رشته یا گرایش تحصیلی، با راهنمایی استاد/استادان راهنما و براساس استانداردهای پژوهشی باهدف توسعه مرزهای دانش تدوین می¬شود

     ثبت نظر
  • بخش دوم، مواد عمومی
   • ماده 3. شرایط ورود

     شرط ورود به دانشگاه، تأیید شایستگی¬های عمومی از طریق پذیرفته شدن در آزمون ورودی و یا کسب پذیرش از دانشگاه طبق ضوابط و مقررات مصوب وزارت است.

     ثبت نظر
   • ماده 4. نظام آموزشی دانشگاه

     آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی است.

     ثبت نظر
   • ماده 5. دوره های مجاز

     دانشگاه موظف است برای دورهای که مجوز آن را از مراجع قانونی دریافت نموده است، دانشجو بپذیرد و فقط برنامههای آموزشی و درسی که براساس ضوابط ابالغی وزارت تدوین گردیده است، را اجرا نماید

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیش‌نیاز (تقدم و تأخر) هر درس طبق برنامه درسی مصوب بر عهده گروه آموزشی است.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت مقررات مربوط به تبصره 1 این ماده معاف است.

      ثبت نظر
   • ماده 6: شرایط آموزش رایگان

     آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفاً یک بار امکان پذیر است.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، موظف به پرداخت هزینه درس مطابق تعرفه مصوب هیئت امنای دانشگاه است.

      ثبت نظر
   • ماده 7. سقف سنوات مجاز

     سقف مدت مجاز تحصیل در هر دوره محدود است. ادامه تحصیل دانشجو در خارج از سنوات مجاز، منوط به تأیید مراجع قانونی دانشگاه خواهد بود.

      

     ثبت نظر
    • تبصره
     • برای دانشجویان پسر، سنوات معافیت تحصیلی تابع مقررات سازمان نظام وظیفه عمومی بوده، کسب اطلاع و پیگیری‌های لازم بر عهده شخص دانشجو است.

       

      ثبت نظر
   • ماده 8. حضور دانشجو

     حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس درس دوره های تحصیلی حضوری الزامی است.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • اگر دانشجو در درسی بیش از سه شانزدهم جلسات کلاس و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال همان درس، غیبت کند، نمره آن درس صفر خواهد شد (با تأثیر در میانگین نیمسال و بدون تأثیر در میانگین کل). در صورتی که به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، غیبت دانشجو موجه (خارج از اراده وی) تشخیص داده شود، آن درسِ صفر، از مجموع درس های آن نیمسال حذف می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 9. ارزيابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

     پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس، توسط عضو هیئت علمی یا مدرسِ همان درس و بر اساس حضور، شرکت در فعالیتهای کالسی و نتایج امتحانات ارزشیابی میشود. نمره ارزشیابی از هر درس به صورت عددی از صفر تا 20 محاسبه میشود

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • برگزاری آزمون کتبی برای درس های نظری الزامی است.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • دانشجويي که در هر نيمسال در يک يا چند درس نمره قبولي کسب نکند، چنانچه در نيمسال هاي بعدي، درس يا دروس مذکور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا نمره هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو فقط ثبت و باقي مي ماند؛ اما اين نمره ها در محاسبه ميانگين کل دوره بي اثر و صرفاً آخرين نمره قبولي در آن درس ملاک محاسبه ميانگين کل دوره خواهد بود.

      ثبت نظر
    • تبصره 3
     • گذراندن دروس با استفاده از تبصره 2، مشروطي دانشجو در نيمسال هاي قبل را خنثي نمي کند.

      ثبت نظر
    • تبصره 4
     • تسهيلات تبصره 2 شامل دانشجوياني که به دليل تقلب و يا حکم کميته انضباطي، نمره مردودي دريافت مي کنند، نمي شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 5
     • نمرات درس تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب، با پروژه ارائه می‌شود، در صورتی که به تشخیص مدرس و تأیید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می‌شود، مهلت قطعی شدن نمره ناتمام طبق مصوبات شورای آموزشی دانشگاه خواهد بود و پس از آن، دروس ناتمام حذف آموزشی خواهند شد.

      ثبت نظر
   • ماده 10. حذف درس

     با تأیید گروه، دانشجو میتواند تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، بدون هزینه و تا 24 ساعت قبل از شروع امتحان درس، با پرداخت هزینه مصوب هیئت امنای دانشگاه، فقط یک درس نظری را حذف کند، به شرط آنکه تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از حد نصاب الزم برای واحدهای هر نیمسال نشود.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • درصورتي که تعداد واحدهاي نيمسال تحصيلي دانشجو بنا به دلايل موجه و خارج از اراده وي به کمتر از حد نصاب برسد، آن نيمسال به عنوان يک نيمسال کامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود؛ اما در مشروط شدن يا ممتاز شدن دانشجو بي تاثير است.

      ثبت نظر اصلاحات پیشنهادی برای این تبصره:

       بر اساس پیشنهاد مدیریت امور آموزشی دانشگاه (موضوع نامه 14749/د/1399 مورخ 99/09/28) و موافقت شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1399/10/16 (مصوبه سوم) تبصره بند 10 شیوه نامه جامع آموزشی دانشگاه به شرح زیر تغییر میکند:

      در صورتی که تعداد واحدهای نیمسال تحصیلی دانشجو بنا به دلایل موجه و خارج از اراده وی به کمتر از حد نصاب برسد، آن نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب میشود اما در ممتاز شدن دانشجو بی تأثیر است. 

      تاریخ اصلاح پیشنهادی: 1399/10/16
      پیشنهاد دهنده اصلاح: مدیریت امور آموزشی دانشگاه
   • ماده 11. مرخصی تحصيلی

     دانشجو می تواند با احتساب در سنوات تحصیل، به ازای هر 4 نیمسال مجاز یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. در این خصوص، لازم است دانشجو درخواست خود را قبل از شروع نیمسال تحصیلی از طریق پرتال دانشجویی ارائه و پیگیری لازم را تا تأیید سایر مراحل انجام دهد.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • بررسی مصادیق مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی، مأموریت همسر یا والدین، در اختیار دانشگاه است. در این خصوص لازم است دانشجو درخواست خود را قبل از شروع نیمسال تحصیلی از طریق پرتال دانشجویی ارائه و پیگیری های لازم را تا تأیید سایر مراحل انجام دهد.

      ثبت نظر
   • ماده 12. حذف نيمسال تحصيلي

     حذف نیمسال تحصیلی با درخواست دانشجو، از طریق پرتال دانشجویی و پیگیری تأیید سایر مراحل درخواست، ضمن احتساب در سنوات تحصیلی، حداکثر تا قبل از شروع امتحانات مطابق تقویم آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

     ثبت نظر
   • ماده 13. انصراف از تحصيل

     دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید از طریق پرتال دانشجویی برای انصراف از تحصیل اقدام و مراحل را تا حصول نتیجه و تصفیه حساب پیگیری نماید. دانشجو مجاز است فقط برای یکبار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • انصراف از تحصیل برای دانشجویان روزانه منجر به لغو تعهدات آموزشِ رایگان نخواهد شد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • در صورت ارائه درخواست انصراف از تحصیل توسط دانشجوی شهریهپرداز قبل از شروع نیمسال تحصیلی مندرج در تقویم آموزشی دانشگاه، هزینه نیمسال از وی دریافت نمی شود، اما در صورت ارائه درخواست انصراف از هنگام شروع نیمسال تا قبل از تاریخ حذف و اضافه، وی ملزم به پرداخت شهریه ثابت است. چنانچه زمان ارائه درخواست انصراف بعد از تاریخ حذف و اضافه باشد، در صورت انتخاب واحد، شهریۀ ثابت و متغیر نیمسال محاسبه و دریافت می‌شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 3
     • عدم انتخاب واحد دانشجو (مطابق تقویم آموزشی دانشگاه) در هر نیمسال تحصیلیو همچنین عدم ثبت درخواست مرخصی تحصیلی در مهلت مقرر، به منزله انصراف از تحصیل محسوب می شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 4
     • تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهدۀ دانشگاه است.

      ثبت نظر
   • ماده 14. معادل¬سازي واحدهاي درسي

     معادل‌سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشـجو بـر اسـاس دسـتورالعمل اجرايـي مصـوب شوراي آموزشي دانشگاه (پيوست الف) امکان پذیر است.

     ثبت نظر
   • ماده 15. تاريخ دانش آموختگي

     تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره برای دانشجویان کارشناسی توسط مدرس، و زمان دفاع موفق از پایان نامه/رساله برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.

     ثبت نظر
   • ماده 16. تخلفات علمي

     چنانچه دانشجو در حین تحصیل و انجام پژوهش و تدوین پایان نامه، مرتکب تخلف علمی (جعل، تقلب، کپی برداری و ...) شود و بر اساس قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب مجلس شورای اسلامی در شهریور 1396 و سایر قوانین و شیوه نامه های مرتبط وزارتی تخلف او از سوی دانشگاه تأیید گردد، مطابق مقررات اقدام و می¬تواند منجر به محرومیت از ادامه تحصیل و اخراج شود.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • احراز و اثبات تخلف علمی دانشجو از سوی دانشگاه، پس از اتمام تحصیلات، می تواند به ابطال مدرک تحصیلی صادره بیانجامد.

      ثبت نظر
  • بخش سوم، مواد اختصاصی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)
   • ماده 17. مدت مجاز تحصيل

     مدت مجاز تحصیل در دوره کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته 4 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 8 نیمسال است.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • دانشگاه اختیار دارد، مدت مجاز را حداکثر 2 نیمسال افزایش دهد. افزایش سنوات مستلزم پرداخت هزینه مطابق مصوبات هیات امنای دانشگاه خواهد بود.

      ثبت نظر
   • ماده 18. تحصيل هم¬زمان

     تحصیل همزمان دانشجوی دوره کارشناسی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاه¬ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • دانشجوی دوره کارشناسی میتواند همزمان، در دوره های غیرحضوری که منتهی به مدرک تحصیلی میشود، تحصیل کند.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • تحصیل هم زمان دانشجوی استعدادهای درخشان دوره کارشناسی بر اساس مصوبات مراجع قانونی وزارت انجام می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 19. واحدهاي درسي

     دانشجو لازم است در هر نيمسال تحصيلي حداقل 12 و حداكثر20 واحد درسي را انتخاب نمايد. حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستان 6 واحد درسي است.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • اگر ميانگين نمرات دانشجو در پايان نيمسال حداقل 17 باشد، در اين صورت، دانشجو مي تواند بـا تأييـد گروه در نيمسال تحصيلي بعد تا 24 واحد درسي اخذ نمايد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • در نيمسال آخر، به شرط دانش آموختگي و داشتن ميانگين كل بالاي 10، دانشجو مي تواند تا 24 واحـد انتخاب نماید. چنانچه نیمسال آخر بر نیمسال تابستان منطبق شود دانشجو می‌تواند تا 8 واحد درسي انتخاب کند.

      ثبت نظر
    • تبصره 3
     • در صورتی که از دروس دانشجو تنها 2 درس نظري باقی مانده باشد، دانشجو می‌تواند با تأیید گروه آموزشی، آن 2 درس را به صورت معرفي به استاد اخذ کند.

      ثبت نظر
    • تبصره 4
     • چنانچه دانشجو يك درس عملی نظري را اخذ ولي نمره قبولي كسب نكند اما دوره عملـي درس فـوق را گذرانده باشد، مي تواند بخش نظری آن درس را به صورت معرفي به استاد (بـا رعايـت مفـاد تبصـره 3 همـين مـاده) انتخـاب نمايد.

      ثبت نظر
   • ماده 20. واحدهای جبرانی

     تعداد واحدهای جبرانی با تشخیص گروه آموزشی صرفاً برای دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر 6 واحد می‌باشد و نمرۀ درس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی‌شود.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • دانشگاه اختیار دارد برای دانش‌آموختگان دوره کاردانی پیوسته (فاقد مدرک پیش دانشگاهی) که معدل کل آنها زیر 14 است و در دوره کارشناسی ناپیوسته در رشته غیرمرتبط (به تشخیص گروه آموزشی) پذیرفته شده‌اند، حداکثر 20 واحد درسی جبرانی ارائه کند. نمره این دروس در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی‌شود.

      ثبت نظر
   • ماده 21. نمره ارزشيابي، ميانگين و مشروطي

     حداقل نمره قبولی در هر درس 10 و میانگین کل قابل قبول در هر نیمسال 12 است.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد، آن نیمسال، مشروط تلقی می شود و دانشجو در نیمسال بعدی، حداکثر می‌تواند تا 14 واحد درسی انتخاب کند.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • سقف مجاز مشروط اعم از متوالی یا متناوب، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته سه نیمسال است.

      ثبت نظر
   • ماده 22. میهمان و انتقال دانشجو

     میهمانی و انتقال دانشجو، مطابق آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب وزارت انجام می‌شود.

     ثبت نظر
   • ماده 23. تغيير رشته و گرايش

     دانشجو در صورت موافقت مبدأ و مقصد، با رعایت ضوابط قانونی، فقط برای یکبار مجاز به تغییر رشته یا گرایش است.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • تغییر رشته دانشجو در دوره کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ممنوع است، اما تغییر گرایش در مقطع کارشناسی ناپیوسته با شرایط مصوب شورای آموزشی دانشگاه مجاز است.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • تغيير رشته از دوره‌هاي پايين‌تر به بالاتر، از شهريه‌پرداز بـه روزانـه، از غيرحضـوري بـه نيمـه حضـوري و حضوري ممنوع بوده، ولي عكس آن مجاز است. همچنین تغيير‌رشته از رشته‌هايي كه پذيرش در آنها صرفا بر‌اساس سوابق تحصيلي مي‌باشد بـه رشـته‌هايي كه پذيرش در آنها از طريق آزمون صورت مي‌پذيرد، ممنوع است.

      ثبت نظر
    • تبصره 3
     • شرط لازم برای تغییر رشته یا گرایش، كمتر نبودن نمره‌هاي اكتسابي دانشجو در آزمون سراسري گروه آزمايشي مربوطه از نمره آخـرين فـرد پذيرفتـه شده در آن رشته يا گرايش در دانشگاه و در سال پذيرش، با تاييد سازمان سنجش آموزش كشور است.

      ثبت نظر
    • تبصره 4
     • تغییر رشته یا گرایش دانشجو در صورتی امکان‌پذیر است که پس از معادل‌سازی واحدهای درسی دانشجو بر اساس بند 7 پیوست (الف) این آیین نامه، امكان گذرانـدن واحـد‌هاي موردنيـاز رشـته یا گرایش جديد در سنوات مجاز باقیمانده وجود داشته باشد.

      ثبت نظر
    • تبصره 5
     • تغییر رشته یا گرایش در درون دانشگاه مستلزم گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی است.

      ثبت نظر
   • ماده 24. استاد راهنماي آموزشي

     دانشگاه موظف است برای هدایت تحصیلی دانشجویان از زمان پذیرش، یکی از اعضای هیئت علمی مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان «راهنمای آموزشی» تعیین و بر اساس سازوکار مصوب دانشگاه، بر نحوه عملکرد او نظارت کند.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • دانشجو موظف است کلیه امور آموزشی و تحصیلی خویش، مانند انتخاب واحد، حذف و اضافه، مرخصی تحصیلی، حذف درس و نیمسال، مهمانی و انتقال، تغییر‌رشته و ... را با تأیید استاد راهنمای آموزشی انجام دهد.

      ثبت نظر
   • ماده 25. تعهدات دانشگاه در قبال انصراف يا محروميت دانشجو

     در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل 68 واحد درسی (شامل حداکثر 10واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی بگذراند و میانگین کل واحدهای اخذ شده وی 12 یا بالاتر باشد، می‌تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیر این صورت، به چنین دانشجویی و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، فقط یک گواهی، مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • اگر دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارشناسي پيوسته بيش از واحد‌هاي مورد نيـاز دوره كارداني را با نمره قبولي گذرانده باشد، دانشگاه، درس‌هايي را ملاك ميانگين كل براي صـدور مـدرك كـارداني قـرار مي‌دهد كه میانگین کل دانشجو در آن دروس 12 یا بالاتر شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • مدرک کاردانی حسب تقاضای مستند دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو، صادر می‌شود.

      ثبت نظر
   • ماده 26. ملاک دانش¬آموختگي

     ملاک دانش آموختگی برای دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، گذراندن کلیه واحدهای دوره و داشتن میانگین کل حداقل 12 در پایان دوره است.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • اگر ميانگين كل دانشجو با گذراندن واحدهاي دوره به 12 نرسد تنها يك نيمسال، با رعايت سقف مجاز سنوات تحصيلي، به وي فرصت داده مي‌شود تا مجددا با انتخاب درس يا درس‌هايي كه در آنها نمره بين 10 تـا 12 كسب نموده است، ميانگين كل خود را به 12 رسـانده و از ايـن جهـت، شـرط دريافـت مـدرك دوره كـارداني و يـا كارشناسي همان رشته را احراز نمايد؛ در غير اين صورت، از ادامه تحصيل محروم خواهد شد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • هزينه دروس انتخابي جهت جبران معدل مطابق تعرفه دانشجويان شهريه‌پرداز در سال و نيمسال انتخاب درس بر عهده دانشجو است.

      ثبت نظر
  • بخش چهارم، مواد اختصاصی دوره کارشناسی ارشد
   • ماده 27. مدت مجاز تحصيل

     مدت مجاز تحصيل در دوره کارشناسي ارشد دو سال (چهار نيمسال) است.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • در صورتي که دانشجوي مشمول آموزش رايگان در مدت مقرر دانش‌آموخته نشود، مؤسسه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداکثر تا دو نيمسال افزايش دهد. افزايش سنوات مستلزم طي مراحل قانوني مصوب حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه و پرداخت شهريه تابع مصوبات هيئت امناي دانشگاه است.

      ثبت نظر
   • ماده 28. تغيير رشته، انتقالي و ميهماني

     تغيير رشته، انتقالي و ميهماني در دوره کارشناسي ارشد در همان دانشگاه يا ساير دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي ممنوع است.

     ثبت نظر
   • ماده 29. تحصيل هم¬زمان

     تحصيل هم‌زمان در دوره کارشناسي ارشد در مؤسسه‌ها (اعم از دولتي و غير دولتي) ممنوع است.

     ثبت نظر
   • ماده 30. واحدهاي درسي

     تعداد واحدهاي درسي در دوره کارشناسي ارشد حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است که از اين تعداد در شيوه آموزشي-پژوهشي 4 تا 6 واحد مربوط به پايان‌نامه و مابقي به صورت واحدهاي آموزشي مي‌باشد. دانشجو در هر نيمسال تحصيلي لازم است حداقل 8 و حداکثر 14 واحد درسي انتخاب کند. دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از شرط اخذ حداقل واحد آموزشي معاف است.

     ثبت نظر
   • ماده 31. دروس جبراني

     تعداد واحدهاي دروس جبراني به تشخيص گروه آموزشي حداکثر 12 واحد است.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • کسب نمره قبولي 12 در دروس جبراني الزامي است ولي نمره مذکور در ميانگين نيمسال و کل دانشجو محاسبه نمي‌شود و هزينه اين دروس طبق تعرفه مصوب هيئت امناء مؤسسه از دانشجو دريافت مي‌شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • در صورتي که تعداد واحد‌هاي دروس جبراني دانشجو، 8 واحد يا بيشتر باشد، يک نيمسال تحصيلي به سنوات تحصيلي دانشجو اضافه خواهد شد.

      ثبت نظر
    • تبصره 3
     • درس جبراني به طور مستقل براي دوره کارشناسي ارشد ارائه نمي‌شود.

      ثبت نظر
   • ماده 32. نمره ارزشيابي، ميانگين و مشروطي

     حداقل نمره قبولي در هر درس 12 و ميانگين کل قابل قبول در هر نيمسال 14 است و چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي کمتر از 14 باشد، دانشجو در آن نيمسال مشروط تلقي مي‌شود. دانشجويي که دو نيمسال تحصيلي اعم از متوالي يا متناوب مشروط شود، از تحصيل محروم مي‌شود.

     ثبت نظر
   • ماده 33. جبران معدل

     چنانچه ميانگين کل دانشجويي پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي دوره کمتر از 14 باشد، دانشجو اجازه دفاع از پايان‌نامه را ندارد و تنها يک نيمسال با رعايت سقف سنوات مجاز تحصيلي به وي فرصت داده مي‌شود تا با اخذ مجدد حداکثر 8 واحد از درسهايي که با نمره کمتر از 14 گذرانده است، ميانگين کل واحدهاي گذرانده را به حداقل 14 برساند، در اين صورت اجازه دفاع از پايان‌نامه به وي داده مي‌شود.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • هزينه اخذ مجدد واحد‌هاي جبران معدل، طبق تعرفه هيئت امناء مؤسسه از دانشجو دريافت مي‌شود.

      ثبت نظر
   • ماده 34. استادان راهنما/مشاور پايان نامه

     استاد راهنماي اصلي، به درخواست دانشجو از ميان اعضاي هيئت علمي تمام وقت دانشگاه و با تأييد گروه آموزشي انتخاب مي‌شود. استاد راهنماي پايان‌نامه کارشناسي ارشد بايد حداقل داراي مرتبه استادياري و 3 سال سابقه تدريس دروس دوره کارشناسي در دانشگاه‌هاي دولتي باشد.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • انتخاب استاد راهنماي دوم به پيشنهاد استاد راهنماي اصلي و تأييد گروه آموزشي از ميان اعضاي هيئت علمي با حداقل مرتبه استادياري امکان‌پذير است.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • انتخاب استاد/‌استادان مشاور به پيشنهاد استاد راهنماي اصلي و تأييد گروه آموزشي از ميان اعضاي هيئت علمي يا افراد داراي صلاحيت با تخصص مرتبط امکان‌پذير است.

      ثبت نظر
    • تبصره 3
     • هر پایان نامه کارشناسي ارشد مي‌تواند حداکثر دو استاد راهنما و دو مشاور داشته باشد.

      ثبت نظر
    • تبصره 4
     • اگر در طول اجراي پايان نامه، به هر دليل امکان ادامه راهنمايي و مشاوره براي استاد(ان) راهنما و مشاور مقدور نباشد، به تشخيص گروه يا با درخواست استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيلات تکميلي گروه و دانشکده، استاد راهنما يا مشاور جديد براي پايان نامه تعيين مي‌شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 5
     • هيچ يک از بستگان درجه يک دانشجو (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند) نمي‌توانند راهنمايي، مشاوره و يا داوري پايان‌نامه وي را بر عهده گيرند.

      ثبت نظر
   • ماده 35. طرح تحقيق

     دانشجو موظف است حداکثر قبل از شروع نيمسال چهارم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را با هماهنگي استاد راهنما تعيين و به تصويب شوراي تحصيلات تکميلي گروه و دانشکده برساند.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • ارائه گواهي همانند جويي قبل از تصويب نهايي طرح تحقيق الزامي است.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • ثبت نام در نيمسال چهارم تحصيلي ضمن رعايت ضوابط آموزشي، منوط به تصويب طرح تحقيق دانشجو است. تبعات احتمالي عدم رعايت زمان‌بندي مذکور بر عهده دانشجو و استاد راهنما خواهد بود و در صورت عدم رعايت زمان‌بندي مذکور، ادامه تحصيل دانشجو نياز به مجوز دانشگاه دارد.

      ثبت نظر
    • تبصره 3
     • ارائه گزارش پيشرفت تحقيق با تأييد استاد راهنماي اول، شرط لازم براي طي مراحل قانوني تمديد سنوات دانشجو است.

      ثبت نظر
    • تبصره 4
     • تغيير عنوان پايان‌نامه،مستلزم طي مراحل کامل تصويب طرح تحقيق است.

      ثبت نظر
   • ماده 36. تدوين پايان نامه و دفاع آن

     دانشجو پس از انجام کار تحقيقاتي خود و تدوين پايان نامه (طبق نگاشت‌نامه مصوب دانشگاه) و تأييد استاد راهنما، موظف است با رعايت ضوابط دانشگاه در حضور هيئت داوران از پايان‌نامه خود دفاع کند.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • نمره پايان‌نامه در ميانگين کل محاسبه نمي‌شود و ارزشيابي آن به صورت کيفي و به شرح زير انجام مي‌شود: • مردود (کمتر از 14) • متوسط (14 تا 15/99) • خوب (16 تا 17/99) • خيلي خوب (18 تا 18/99) • عالي (19 تا 20)

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • ترکيب هيئت داوران، سهم نمره ايشان و نحوه ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و نمرات تشويقي مربوط به پايان‌نامه تابع شيوه‌نامه مصوب دانشگاه (پيوست ب) است.

      ثبت نظر
    • تبصره 3
     • براي تشخيص ميزان تطابق طرح تحقيق با محتواي نهايي پايان‌نامه توسط هيئت داوران، لازم است تا طرح تحقيق مصوب به صورت يک پيوست در انتهاي نسخه‌اي از پايان‌نامه که در اختيار داوران قرار مي‌گيرد، آورده شود.

      ثبت نظر
   • ماده 37. ملاک دانش¬آموختگي

     ملاک دانش آموختگي گذراندن کليه واحدهاي دوره، داشتن ميانگين کل حداقل 14 و موفقيت در دفاع از پايان‌نامه است.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • چنانچه دانشجويي تمام واحدهاي آموزشي دوره را با ميانگين کل حداقل 14 گذرانده باشد ولي نتواند يا نخواهد از پايان‌نامه خود دفاع کند، در صورت تأييد گروه آموزشي، شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده و مجوز شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه مي‌تواند در مدت مجاز تحصيلي، معادل تعداد واحد پايان‌نامه و طبق نظر گروه آموزشي، واحد يا واحدهاي درسي مرتبط با رشته تحصيلي را اخذ و با ميانگين کل حداقل 14 بگذراند تا در دوره مذکور به «شيوه آموزشي» دانش‌آموخته شود. نوع شيوه دانش‌آموختگي در دانشنامه قيد مي‌شود. در شيوه آموزشي، تاريخ دانش‌آموختگي بر اساس زمان ثبت آخرين نمره درس تعيين مي‌شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • دانشگاه مي‌تواند به دانشجويي که به هر دليل نتواند در سنوات مجاز، دوره تحصيلي را به پايان برساند، برابر ضوابط فقط گواهي گذراندن واحدهاي درسي را اعطا کند.

      ثبت نظر
  • بخش پنجم، مواد اختصاصی دوره دکتری تخصصی
   • ماده 38. مدت مجاز تحصيل

     مدت مجاز تحصيل‌ در دوره دکتري تخصصي، حداقل 6 نيمسال تحصيلي و حداکثر 8 نيمسال تحصيلي است.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • در صورتي که دانشجو در مدت مقرر دانش‌آموخته نشود، دانشگاه اختيار دارد مدت تحصيل وي را حداکثر تا دو نيمسال تحصيلي افزايش دهد. افزايش سنوات مستلزم طي مراحل قانوني مصوب حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه و پرداخت شهريه تابع مصوبات هيئت امناي دانشگاه است. چنانچه دانشجو در سنوات تمديد شده نيز دانش‌آموخته نشود، تقاضاي ادامه تحصيل وي براي تصميم گيري به کميسيون موارد خاص مؤسسه ارجاع مي‌شود.

      ثبت نظر
   • ماده 39. تغيير رشته، انتقالي و ميهماني

     تغيير رشته، انتقالي و ميهماني در دوره دکتري تخصصي در همان دانشگاه يا ساير دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي ممنوع است.

     ثبت نظر
   • ماده 40. تحصيل هم¬زمان

     تحصيل هم‌‌زمان دانشجوي اين دوره، در همان دوره يا ساير دوره‌هاي تحصيلي ممنوع است.

     ثبت نظر
   • ماده 41. واحدهاي درسي

     تعداد واحدهاي درسي در دوره دکتري تخصصي 36 واحد است که از اين تعداد، 12 تا 18 واحد آموزشي و 18 تا 24 واحد پژوهشي است که در برنامه درسي هر رشته تحصيلي لحاظ مي¬شود. دانشجو در هر نيمسال تحصيلي لازم است حداقل 6 و حداکثر 10 واحد درسي انتخاب کند. دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از شرط اخذ حداقل واحد آموزشي معاف است.

     ثبت نظر
   • ماده 42. دروس جبراني

     تعداد واحدهاي دروس جبراني به تشخيص گروه آموزشي حداکثر 8 واحد است.

     ثبت نظر
   • ماده 43. نمره ارزشيابي و ميانگين

     حداقل نمره قبولي در هر درس 14 و ميانگين کل قابل قبول پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي، 16 است.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • چنانچه ميانگين نمرات کل دانشجو پس از گذراندن تمام واحدهاي آموزشي کمتر از 16 باشد، دانشجو موظف است با نظر استاد راهنما و تأييد گروه، فقط در يک نيمسال تحصيلي دروسي را براي ترميم ميانگين کل اخذ کند و با موفقيت بگذراند و در غير اين صورت از ادامه تحصيل محروم مي‌شود. دانشجو بايد هزينه مربوط به اخذ دروس ترميم ميانگين کل را بر اساس تعرفه مصوب هيئت امناء مؤسسه پرداخت کند.

      ثبت نظر
   • ماده 44. ارزيابي جامع

     پس از گذراندن واحدهاي آموزشي، ارزيابي جامع به منظور ارزشيابي توانمندي‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو در قالب دو بخش کتبي و شفاهي طبق ضوابط دانشگاه (پيوست ت) انجام مي‌شود. براي ورود به مرحله ارزيابي جامع، کسب ميانگين کل حداقل 16 از تمام واحدهاي آموزشي دوره الزامي است.

     ثبت نظر
   • ماده 45. استادان راهنما/مشاور پايان نامه

     استاد راهنماي اصلي، به درخواست دانشجو از ميان اعضاي هيئت علمي تمام وقت دانشگاه و با تأييد گروه آموزشي انتخاب مي‌شود. داشتن حداقل سه سال سابقه تدريس در دوره تحصيلات تکميلي و راهنمايي حداقل دو دانشجوي کارشناسي ارشد براي استاد راهنما با مرتبه استادياري ضروري است.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • دانشجو موظف است درخواست خود را براي انتخاب استاد راهنماي اصلي حداکثر تا پايان اولين نيمسال تحصيلي به گروه آموزشي تسليم نمايد و پس از آن، همه موارد مربوط به مرحله آموزشي و پژوهشي دوره دکتري را با مشورت و راهنمايي استاد راهنما به انجام برساند. در صورتي که دانشجو در مهلت مقرر نسبت به ارائه درخواست انتخاب استاد راهنما اقدام نکند، گروه آموزشي مجاز است رأسا نسبت به تعيين استاد راهنما براي دانشجو تصميم گيري نمايد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • در صورت نياز، به پيشنهاد استاد راهنماي اصلي و تأييد کميته تحصيلات تکميلي گروه آموزشي و شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده، استاد راهنماي دوم از ميان اعضاي هيئت علمي داخل يا خارج از مؤسسه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي‌گردد. به هر حال، سهم مشارکت و مسئوليت استاد راهنماي اصلي در رساله نمي‌تواند کمتر از 60 درصد تعيين شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 3
     • انتخاب استاد/استادان مشاور به پيشنهاد استاد راهنماي اصلي و تأييد گروه آموزشي، از بين اعضاي هيئت علمي يا افراد داراي صلاحيت با تخصص مرتبط امکان‌پذير است.

      ثبت نظر
    • تبصره 4
     • هر رساله مي‌تواند حداکثر دو استاد راهنما و دو استاد مشاور داشته باشد.

      ثبت نظر
    • تبصره 5
     • در صورت استفاده از اعضاي هيئت علمي يا متخصصان حرفه‌اي فاقد مدرک دکتري، تأييد شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه الزامي است.

      ثبت نظر
      الحاقیه:
      متن :

      تست


      تاریخ ابلاغ : 1399/07/22شماره ابلاغ : 2
      مرجع ابلاغ کننده : وزارت علوم،تحقیقات و فناوری دانلود دانلود

    • تبصره 6
     • اگر در طول اجراي رساله، به هر دليل امکان ادامه راهنمايي و مشاوره براي استاد(ان) راهنما و مشاور مقدور نباشد، به تشخيص گروه يا با درخواست استاد راهنما و تاييد شوراي تحصيلات تکميلي گروه و دانشکده، استاد راهنما يا مشاور جديد براي رساله تعيين مي‌شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 7
     • هيچ يک از بستگان درجه يک دانشجو (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند) نمي‌توانند راهنمايي، مشاوره و يا داوري رساله وي را بر عهده گيرند.

      ثبت نظر
   • ماده 46. طرح پيشنهادي رساله

     تصويب طرح پيشنهادي رساله در گروه آموزشي پس از گذراندن موفقيت آميز ارزيابي جامع و کسب حد‌نصاب لازم براي احراز توانمندي زبان خارجي طبق مصوبات موسسه (پيوست پ)، شرط لازم براي اجراي رساله در دوره دکتري تخصصي است.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • دانشجو موظف است از طرح پيشنهادي رساله خود در حضور استادان راهنما/مشاور و هيئت داوران دفاع کند. هيئت داوران متشکل از سه عضو هيئت علمي با حداقل مرتبه استادياري هستند که يکي از آنها مي‌تواند با نظر گروه آموزشي و تأييد کميته تحصيلات تکميلي دانشکده از ميان اعضاي هيئت علمي يا متخصصان حرفه‌اي خارج از دانشگاه انتخاب شود. تصويب طرح پيشنهادي رساله با تأييد اکثريت هيئت داوران امکان پذير است.

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • حضور استادان مشاور در جلسه دفاع از طرح پيشنهادي رساله الزامي نيست.

      ثبت نظر
    • تبصره 3
     • در صورت عدم تصويب طرح پيشنهادي رساله، در صورت تأييد هيئت داوران دانشجو يکبار ديگر فرصت خواهد داشت تا از طرح پيشنهادي رساله خود با موفقيت دفاع نمايد. در غير اينصورت پرونده دانشجو براي تصميم گيري به شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه ارجاع خواهد شد.

      ثبت نظر
    • تبصره 4
     • تغيير عنوان رساله، مستلزم طي مراحل کامل تصويب طرح تحقيق است.

      ثبت نظر
    • تبصره 5
     • براي تشخيص ميزان تطابق طرح تحقيق با محتواي نهايي رساله توسط هيئت داوران، لازم است تا طرح تحقيق مصوب به صورت يک پيوست در انتهاي نسخه‌اي از رساله که در اختيار داوران قرار مي‌گیرد، آورده شود.

      ثبت نظر
   • ماده 47. مرحله پژوهشي و انجام رساله

     دانشجو پس از تصويب طرح پيشنهادي رساله موظف است در هر نيمسال درس رساله را اخذ نمايد. در اين مرحله، دانشجو مجاز است در زمان تدوين رساله دکتري و براي ادامه فعاليتهاي پژوهشي خود، با نظر استاد راهنما و طبق آيين نامه مصوب وزارت در مدت مجاز تحصيلي با عنوان فرصت تحقيقاتي به يکي از مؤسسه‌هاي آموزش عالي داخلي يا خارجي سفر کند. همچنين، طي مرحله انجام رساله، دانشجو موظف است هر شش ماه يکبار با ارائه گزارش کتبي و سمينار شفاهي در حضور استاد/استادان راهنما، استاد/استادان مشاور، حداقل يک نفر داور و مدير گروه يا نماينده وي به عنوان ناظر، روند پيشرفت انجام تحقيق خود را به تأييد کميته مذکور برساند.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • در صورت عدم ارائه گزارش پيشرفت کار در موعد مقرر و يا ارزشيابي ضعيف براي پيشرفت تحقيق، لازم است تا حوزه پژوهشي دانشکده نسبت به صدور اخطار کتبي براي دانشجو اقدام نمايد. اگر دانشجو در مرحله پژوهشي دو بار اخطار دريافت نمايد، پرونده وي براي تصميم گيري جهت اخراج يا ادامه تحصيل به شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه ارسال خواهد شد.

      ثبت نظر
   • ماده 48. دفاع از رساله

     دانشجو پس از تدوين رساله (طبق نگاشت‌نامه مصوب دانشگاه) و مشروط بر تأييد استاد راهنماي اصلي نسبت به تکميل رساله و احراز حداقل کفايت دستاوردهاي علمي طبق مصوبات دانشگاه (پيوست ث)، موظف است با رعايت ضوابط دانشگاه در حضور هيئت داوران از رساله خود دفاع کند.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • نمره رساله در ميانگين کل محاسبه نمي‌شود و ارزشيابي آن به صورت کيفي و به شرح زير انجام مي‌شود:

      • مردود (کمتر از 16)
      • قبول با درجه خوب (16 تا 17/99)
      • قبول با درجه خيلي خوب (18 تا 18/99)
      • قبول با درجه عالي (19 تا 20)
      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • ترکيب هيئت داوران، سهم نمره ايشان و نحوه ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و نمرات تشويقي مربوط به رساله تابع شيوه‌نامه مصوب دانشگاه (پيوست ث) است.

      ثبت نظر
    • تبصره 3
     • چنانچه ارزشيابي رساله مردود اعلام شود، با تأييد هيئت داوران، حداکثر يک نيمسال در سقف مدت مجاز تحصيل به دانشجو اجازه داده مي‌شود تا پس از اعمال نظرات اصلاحي هيئت داوران، يک بار ديگر در جلسه دفاع شرکت و از رساله خود دفاع کند.

      ثبت نظر
    • تبصره 4
     • دانشجويي که در سنوات مجاز تحصيلي از رساله خود با درجه قبولي دفاع نکند، با رعايت ضوابط مربوط فقط گواهي گذراندن واحدهاي درسي را دريافت مي‌کند.

      ثبت نظر
   • ماده 49. ملاک دانش¬آموختگي

     ملاک دانش آموختگي گذراندن کليه واحدهاي دوره، داشتن ميانگين کل حداقل 16 و موفقيت در دفاع از رساله است.

     ثبت نظر
   • اجرا و نظارت

     مسئوليت حسن اجراي اين آيين‌نامه و پاسخگويي قانوني به آن بر عهده دانشگاه و نظارت بر اجرا و تفسير مفاد آن بر عهده معاون آموزشي وزارت است. اين شيوه‌نامه با يک مقدمه، 50 ماده، 74 تبصره و 5 پيوست در جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1397/12/07 به تصويب رسيد.

     ثبت نظر
  • پیوست الف: نحوه معادلسازی دروس در دوره های مختلف
   • بند 1: معادل‌سازی دروس دوره‌های قبلی دانشجوی پذیرش شدۀ جدید

     معادل سازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشـجو صرفاً در شیوه های آموزشی هم عرض امكانپذير است: 
     الف) واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دوره هاي حضوري، نيمه حضوري و غيرحضوري؛ 
     ب) نيمه حضوري به نيمه حضوري و غيرحضوري؛ 
     ج) غيرحضوري به غيرحضوري. 
      

     ثبت نظر
    • بند 1:
     • معادلسازي و پذيرش واحدهاي درسي گذرانده شده دانشـجو صرفاً در شیوه های آموزشی هم عرض امكانپذير است: 
      الف) واحدهاي گذرانده دانشجوي حضوري به دورههاي حضوري، نيمهحضوري و غيرحضوري؛ 
      ب) نيمهحضوري به نيمهحضوري و غيرحضوري؛ 
      ج) غيرحضوري به غيرحضوري. 
       

      ثبت نظر
   • بند 2: معادلسازی دروس گذرانده شده در دانشگاه هاي غيرتابعه وزارت علوم

     دروس گذرانده شده در دانشگاه هاي غيرتابعه وزارت علوم و نيز دانشگاه هاي پيام نور، غيرانتفاعي، پردیس‌های خودگردان و دوره‌های مجازی قابل معادل سازي نيست.

     ثبت نظر
   • بند 3: محتوای آموزشی درس تطبیق داده شده

     محتوای آموزشی درس تطبیق داده شده دانشجو با درس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی باید به میزان دوسوم اشتراک محتوایی داشته و نمره درس از 12 کمتر نباشد. 

     ثبت نظر
   • بند 4: شمارش سنوات دروس معادلسازی شده

     به ازاي هر 12 تا 20 واحد از دروس معادلسازي شده براي دانشجوي قبولي مجدد، يك نيمسال از سنوات مجـاز تحصيلي دانشجو كاسته مي شود.

     ثبت نظر
   • بند 5: پذیرش واحدهای دانشجوی میهمان

     واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در يك دانشگاه مي‌گذراند، عيناً در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبـت مـي‌شـود و نمـرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.

     ثبت نظر
   • بند 6: پذیرش واحدهای دانشجوی انتقالی

     درصورت انتقال فقط واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يـا بـالاتر اسـت پذيرفتـه مـيشـود و پـذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 است، برعهده دانشگاه مقصد است. در هر حال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشـجوي انتقـالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد. 

     ثبت نظر
    • تبصره
     • تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي، عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده، فقط در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي‌شود.

      ثبت نظر
   • بند 7: پذیرش واحدهای دانشجوی تغییر رشته

     دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديـد بررسـي و معـادلسـازي مـيشـود و فقـط دروسي از وي پذيرفته ميشود كه به تشخيص گروه آموزشي، با دروس رشته جديد اشتراك محتوايي داشته باشد و نمـره هـر يـك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مـيشـود، ولـي نمـرات دروس پذيرفته نشده، بدون احتساب در ميانگين، در كارنامه دانشجو باقي ميماند. در اين حال، چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشـده او كمتر از 12 باشد، جمعاً به عنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور ميشود.

      ثبت نظر
   • بند 8: معادل سازی دروس کارشناسی ارشد

     نحوه معادل سازي واحدهاي درسي کارشناسي ارشد گذرانده شده دانشجو در مؤسسه قبلي مشمول رويه اجرايي زير با تأييد گروه آموزشي است:
     - دروس گذرانده شده در دانشگاه هاي غيرتابعه وزارت علوم و نيز دانشگاه هاي پيام نور، غيرانتفاعي، پردیس‌های خودگردان و دوره‌های مجازی قابل معادل سازي نيست.
     - اگر عنوان درس مورد تقاضا عيناً با عنوان درس در دوره جاري يکسان باشد، همان نمره قبلي مورد قبول است.
     - اگر در عنوان درس تفاوتي وجود داشته باشد (حتي يک کلمه)، ولي 75% سرفصل درس به تشخيص گروه آموزشي با درس مورد نظر تطابق داشته باشد و نمره کسب شده بالاي 14 باشد، همان نمره قابل قبول است.
      

     ثبت نظر
   • بند 9: معادلسازی دروس دانشجویان دکتری

     در دوره دکتري، معادل سازي واحدهاي درسي که دانشجو قبلاً در مؤسسات داخلي ديگر گذرانده است، امکان پذير نيست. معادل سازي دروس گذرانده شده دانشجويان دوره دکتري تخصصي که طبق آيين نامه انتقال دانشجويان خارج به داخل مصوب وزارت به مؤسسه داخل منتقل شده اند، با موافقت گروه آموزشي امکان پذير است.
      

     ثبت نظر
  • پیوست ب: شیوۀ ارزیابی پایان نامۀ کارشناسی ارشد
   • بند 1: دفاع از پایان نامه

     دانشجو پس از انجام کار تحقيقاتي خود و تدوين پايان نامه (طبق نگاشت نامه مصوب دانشگاه) و تأييد استاد راهنما، موظف است با رعايت ضوابط دانشگاه در حضور هيئت داوران از پايان نامه خود دفاع کند.

     ثبت نظر
   • بند 2: نمره پایان نامه

      نمره پايان نامه در ميانگين کل محاسبه نمي شود و ارزشيابي آن به صورت کيفي و به شرح زير انجام مي شود:

     • مردود (کمتر از 14)

     • متوسط (14 تا 15/99)

     • خوب (16 تا 17/99)

     • خيلي خوب (18 تا 18/99)

     • عالي (19 تا 20)

     ثبت نظر
   • بند 3: ترکيب هيئت داوران پايان نامه

     ترکيب هيئت داوران پايان نامه متشکل از استاد يا اساتيد راهنما (هر کدام با يک حق رأي)، استاد يا اساتيد مشاور (مجموعاً با يک حق رأي)، دو نفر از اعضاي هيئت علمي مرتبط (هر کدام با يک حق رأي) و يک نفر نماينده تحصيلات تکميلي (بدون حق رأي) مي باشد.

      

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • داور پايان نامه کارشناسي ارشد بايد هيئت علمي و حداقل داراي مرتبه استادياري باشد

      ثبت نظر
    • تبصره 2
     • اگر استاد راهنماي دوم يا مشاور پايان نامه در جلسه حضور داشته باشد، حق رأي دارد و در غير اين صورت، حق رأي يا تفويض آن را به غير ندارد.

      ثبت نظر
   • بند 4: نمره پایان نامه کارشناسی ارشد

     در خصوص نمرات پایان نامه کارشناسی ارشد، سقف نمره هيئت داوران (بدون لحاظ کردن نمرات تشویقی) 18/5 می باشد. علاوه بر اين، حداکثر تا 2 نمره تشويقي به شرح زير به دانشجو تعلق مي گيرد:

     - نمره تشويقي دفاع به موقع: براي دفاع پيش از شروع نيمسال پنجم 0/6 نمره، تا يک ماه پس از شروع نيمسال پنجم 0/5، تا دو ماه پس از شروع نيمسال پنجم 0/4، تا سه ماه پس از شروع نيمسال پنجم 0/3 و تا چهار ماه پس از شروع نيمسال پنجم 0/1 نمره تشويقي لحاظ مي شود و پس از ماه پنجم نمره تشويقي تعلق نمي گيرد:

     - نمره تشويقي فعاليتهاي پژوهشي در راستاي پايان نامه: 

     • تا 1 نمره تشويقي به ازاي هر مقاله علمي-پژوهشي، ISI، Scopus یا ISC پذيرفته شده در مجلات مورد تأييد وزارتين
     • تا 0/75 نمره تشويقي به ازاي هر ثبت اختراع داراي تأييديه سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
     • تا 0/5 نمره تشويقي به ازاي هر مقاله علمي-مروري يا علمي-ترويجي يا مقالات کوتاه (Short communications) پذيرفته شده در مجلات مورد تأييد وزارتين 
     • تا 0/25 نمره به ازاي هر مقاله ارائه شده در کنفرانس هاي علمي معتبر تا سقف 0/5 نمره.

     - به هر حال، سقف نمرات تشويقي دانشجو نمي تواند بيشتر از 2 نمره باشد. همچنين، دانشجویان ورودی 98 و پس از آن، مي توانند قبل از تسويه حساب با دانشگاه، از مهلت شش ماهه برای اخذ نمره تشویقی برای چاپ یا پذیرش قطعی مقالات علمی پژوهشی با نمایه بین المللی (ISI، Scopus یا ISC) بهره مند شوند.

     ثبت نظر
    • تبصره 1
     • ليست مجلات معتبر و مورد تأييد وزارت از طريق سايت http://journals.msrt.ir قابل دسترسي است.

      ثبت نظر
    • تبصره 2.
     • معيار تخصيص امتياز به مقالات پذيرفته¬ شده در مجلات، ارائه شماره doi و يا نسخه galley proof براي مقالات مورد پذيرش قطعي در مجلات بين¬المللي و يا اصل پذيرش قطعي مقاله در مجلات داخلي مي¬باشد.

      ثبت نظر
    • تبصره 3.
     • منظور از کنفرانس¬هاي علمي معتبر، کنفرانس هايي است که برگزارکننده آن يکي از انجمن¬هاي علمي ثبت شده در وزارت علوم تحقيقات و فناوري (قابل دسترسي از طريق سايت http://www.isacmsrt.ir)، يا يکي از دانشگاه¬هاي دولتي (به جز مراکز غيرانتفاعي) و يا يکي از سازمانهاي دولتي معتبر باشد.

      ثبت نظر
    • تبصره 4.
     • به مقالاتي نمره تشويقي تعلق مي¬گيرد که در آن آدرس دانشجو و استاد راهنماي اول، دانشگاه بيرجند (در بخش فارسي تحت عنوان «دانشگاه بيرجند» و در بخش انگليسي تحت عنوان «University of Birjand») باشد؛ استاد راهنماي اول نويسنده مسئول بوده و ايميل دانشگاهي وي در مقاله درج شده باشد. استاد راهنماي دوم يا اساتيد مشاور مي¬توانند در صورت اعلام رضايت کتبي استاد راهنماي اول، به عنوان نويسنده مسئول مقاله انتخاب شوند. در هر صورت، به مقالاتي که دانشجو در آنها نويسنده مسئول است، نمره تشويقي تعلق نمي گيرد. 

      ثبت نظر
    • تبصره 5.
     • امتياز مقالاتي که در آن نام نويسنده اي به جز دانشجو و اساتيد راهنما و مشاور وي آمده باشد، طبق جدول زير محاسبه مي شود:

      شرایط مقاله سهم نفر اول از مقاله
      (به جز اساتید راهنما و مشاور)
      سهم نفرات بعد از امتیاز مقاله
      (به جز اساتید راهنما و مشاور)
      مقالات یک دانشجو با اساتید راهنما و مشاور 100% -
      مقالات دارای دو نویسنده به جز اساتید راهنما و مشاور 90% 60%
      مقالات دارای سه نویسنده به جز اساتید راهنما و مشاور 80% 50%
      مقالات دارای چهار نویسنده به جز اساتید راهنما و مشاور 70% 40%
      مقالات دارای پنج نویسنده به جز اساتید راهنما و مشاور 60% 30%
       
      ثبت نظر
    • تبصره 6
     • تنها به ثبت اختراعي نمره تشويقي تعلق مي¬گيرد که سهم استاد راهنما و دانشگاه بيرجند در آن قيد شده باشد.

      ثبت نظر
    • تبصره 7:
     • ارزيابي نمره تشويقي فعاليت¬هاي پژوهشي دانشجو با نظر مسئول پژوهشي دانشکده صورت مي پذيرد. مسئول پژوهشي دانشکده، اختيار دارد که با درنظر گرفتن مفاد اين بند و تبصره هاي فوق الذکر و با در نظر گرفتن کيفيت مقاله، سطح مجله يا کنفرانس و نيز ميزان همپوشاني مقالات دانشجو، امتيازات مربوطه را محاسبه و به نماينده تحصيلات تکميلي جلسه دفاع اعلام نمايد. 

      ثبت نظر
   • بند 5: امتیازات تشویقی

     به مقالات و ثبت اختراعات برگرفته از طرح هاي پژوهشي دانشجويي در صورت ذکر نام استاد راهنما، مي توان تا 50% امتيازات تشويقي فعاليت هاي ذکر شده در بند 5 را اختصاص داد.

     ثبت نظر
   • بند 6: مهلت انجام اصلاحات پيشنهادي

     مهلت انجام اصلاحات پيشنهادي هيئت داوران، يک ماه پس از تاريخ دفاع مي باشد. چنانچه دانشجويي اصلاحات پايان نامه خود را ظرف مدت مذکور انجام ندهد و کاربرگ مربوطه را به تأييد مسئول امور پژوهشي و فناوري دانشکده نرساند، کليه نمرات تشويقي منظور شده در ارزشيابي پايان نامه وي حذف مي شود.

     ثبت نظر
   • بند 7: فرم مالکيت نتايج و حق نشر

     فرم مالکيت نتايج و حق نشر، جزء لاينفک پايان نامه دانشگاه بوده و حتماً بايد در نسخه صحافي شده پايان نامه آورده شود.

     ثبت نظر
  • پیوست پ: شرایط احراز توانمندي زبان خارجی براي دانشجویان دکتري
   • بند 1: حدنصاب آزمون های زبان

     دانشجو حداکثر تا پيش از زمان اخذ مجوز دفاع از طرح تحقيق فرصت دارد که يکي از حد نصاب هاي زير را از آزمون هاي معتبر زبان کسب نمايد:

     يکي از مدارک معتبر احراز توانمندي دانشجو در زبان انگليسي (قابل ارائه براي دانشجويان تمامي رشته¬هاي دکتري):

     - حداقل نمره 50 از آزمون MSRT؛

     - حداقل نمره 460 از آزمون TOLIMO يا TOEFL؛

     - حداقل نمره 60 در IBT؛

     - حداقل نمره 5/5 در IELTS؛

     - حداقل نصف نمره آزمون هاي معتبر زبان در دانشگاه هاي تربيت مدرس، تهران و فردوسي مشهد.

     مدرک معتبر احراز توانمندي دانشجو در زبان عربي (قابل ارائه براي دانشجويان دکتري ادبيات فارسي):

     - حداقل نمره 50 آزمون اشتمال دانشگاه تهران.

     ثبت نظر
  • پیوست ت: شیوۀ برگزاري ارزیابی جامع دوره دکتري تخصصی
   • بند 1: برگزاری آزمون جامع

     پس از گذراندن واحدهاي آموزشي، ارزيابي جامع به منظور ارزشيابي توانمندي هاي آموزشي و پژوهشي دانشجو در قالب دو بخش کتبي و شفاهي با نظارت کميته تحصيلات تکميلي گروه آموزشي انجام مي شود. براي ورود به مرحله ارزيابي جامع، کسب ميانگين کل حداقل 16 از تمام واحدهاي آموزشي دوره الزامي است.

     ثبت نظر
   • بند 2: زمان اخذ آزمون جامع

     دانشجو بايد پس از اتمام واحدهاي درسي، درس ارزيابي جامع را بلافاصله در اولين نيمسال تحصيلي اخذ نمايد.

     ثبت نظر
    • تبصره 1: زمان برگزاری آزمون
     • در دانشگاه بيرجند، ارزيابي جامع کتبي به صورت متمرکز و سالانه در سه نوبت مطابق برنامه زير انجام مي­ پذيرد:

      اولين روز امتحانات نيمسال اول (براي دانشجوياني که در نيمسال مهر، درس ارزيابي جامع را اخذ نموده ­اند)
      اولين روز امتحانات نيمسال دوم (براي دانشجوياني که در نيمسال بهمن، درس ارزيابي جامع را اخذ نموده ­اند)
      اولين روز شروع نيمسال مهر (براي دانشجوياني که در نيمسال تابستان، درس ارزيابي جامع را اخذ نموده­ اند)

      ثبت نظر
    • تبصره 2: اخذ مجوز برگزاري ارزيابی جامع
     • براي اخذ مجوز برگزاري ارزيابی جامع، گروه آموزشي بايستي مدارک مربوطه را از طريق معاون آموزشي دانشکده حداکثر تا دو هفته پيش از تاريخ آزمون کتبي به مديريت تحصيلات تکميلي دانشگاه ارسال نمايد.

      ثبت نظر
   • بند 3: مفاد بخش کتبی جامع

     ارزيابي جامع کتبي شامل دو يا سه عنوان درس اصلي به انتخاب استاد راهنما و تصويب گروه آموزشي است. اين دروس از ميان دروس گذرانده شده دانشجو در يکي از مقاطع تحصيلي انتخاب مي شود و بايد به گونه اي باشد تا امکان ارزيابي توانمندي تحليل و استنباط دانشجو در خصوص مباني رشته تحصيلي را فراهم نمايد. 

     ثبت نظر
   • بند 4: بخش شفاهی آزمون جامع

     ارزيابي جامع شفاهي حداکثر يک هفته پس از ارزيابي جامع کتبي با نظارت کميته تحصيلات تکميلي گروه آموزشي و توسط هيئتي متشکل از استادان راهنما/مشاور و سه نفر از اعضاي هيئت علمي حداقل با مرتبه استادياري به پيشنهاد گروه و تأييد معاون آموزشي دانشکده برگزار مي گردد. 

     ثبت نظر
   • بند 5: حداقل نمره قبولی آزمون جامع

     ارزيابي کتبي و شفاهي، هر کدام 50 درصد از نمره ارزيابي جامع را تشکيل مي دهند و حداقل نمره قبولي در ارزيابي جامع 16 است.

     ثبت نظر
   • بند 6: عدم موفقیت در آزمون جامع

     در صورتي که دانشجو درس ارزيابي جامع را در يک نيمسال اخذ نمايد ولي به دلايلي (از جمله عدم تحويل به موقع کاربرگ درخواست مجوز برگزاري ارزيابي جامع، غيبت در زمان برگزاري آزمون کتبي يا شفاهي و يا عدم کسب ميانگين نمره قبولي در ارزيابي جامع) نتواند آن را با موفقيت سپري کند، عدم قبولي وي در سيستم ثبت خواهد شد. 

     ثبت نظر
   • بند 7: آزمون مجدد

     دانشجو در صورت عدم قبولي در ارزيابي جامع، مجاز است صرفاً يکبار ديگر در ارزيابي جامع شرکت کند و آن را با موفقيت بگذراند؛ در غير اين صورت، پرونده دانشجو براي تصميم گيري در خصوص امکان شرکت مجدد در ارزيابي جامع به کميسيون موارد خاص دانشگاه ارجاع مي شود.

     ثبت نظر
   • بند 8: زمان ارسال نمره آزمون جامع

     گروه آموزشي بايد نتيجه قبولي يا عدم قبولي دانشجويان در ارزيابي جامع را حداکثر 10 روز پس از تاريخ برگزاري آزمون کتبي به مديريت تحصيلات تکميلي دانشگاه ارسال نمايد.

     ثبت نظر
  • پیوست ث: شیوۀ تدوین، دفاع و ارزیابی رسالۀ دکتري
   • بند 1: دفاع از رساله

     دانشجو پس از تدوين رساله (مطابق با نگاشت نامه مصوب دانشگاه) به شرط کفايت دستاوردهاي علمي و چاپ يک مقاله علمي-پژوهشي مستخرج از رساله، با تأييد استاد/استادان راهنما و گروه آموزشي است در حضور هيئت داوران از رساله خود دفاع کند. 

     ثبت نظر
   • بند 2: ترکیب هیأت داوران

     ترکيب هيئت داوران متشکل از استاد/استادان راهنما، استاد/استادان مشاور، يک نفر از اعضاي هيئت علمي گروه آموزشي با حداقل مرتبه استادياري، يک نفر از اعضاي هيئت علمي مرتبط خارج از گروه آموزشي با حداقل مرتبه استادياري يا يکي از متخصصان حرفه اي داراي مدرک دکتري (به تشخيص گروه آموزشي و تأييد کميته تحصيلات تکميلي دانشکده)، يک نفر از اعضاي هيئت علمي خارج از دانشگاه با حداقل مرتبه دانشياري و يک نفر نماينده تحصيلات تکميلي مي باشد.

     ثبت نظر
    • تبصره: موارد دارای حق رأی
     • نماينده تحصيلات تکميلي فاقد حق رأي براي ارزشيابي رساله است. استادان مشاور مجموعاً داراي يک حق رأي براي ارزشيابي رساله هستند و ساير اعضاي هيئت داوران حاضر در جلسه، هر کدام داراي يک حق رأي مي­باشند. همچنين استاد مشاور در صورت عدم حضور در جلسه، حق رأي يا امکان تفويض آن را به غير ندارد.

      ثبت نظر
   • بند 3: پیوست طرح تحقیق به رساله

     براي تشخيص ميزان تطابق طرح تحقيق با محتواي نهايي رساله توسط هيئت داوران، لازم است تا طرح تحقيق مصوب به صورت يک پيوست در انتهاي نسخه اي از رساله که در اختيار داوران قرار مي گيرد، آورده شود. 

     ثبت نظر
   • بند 4: سقف نمره هیأت داوران

     در خصوص نمرات رساله دکتری، سقف نمره هیأت داوران، (بدون لحاظ کردن نمرات فعالیتهای پژوهشی) 18/5 می باشد. علاوه بر این، حداکثر تا 2 نمره تشویقی به دانشجو تعلق میگیرد. 

     ثبت نظر
   • بند 5: شرایط مقاله شرط کفایت

     مقاله شرط کفايت دفاع بايد در يکي از مجلات علمي-پژوهشي با نمايه بين المللي (ISI، SCOPUS يا ISC) و مورد تأييد گروه آموزشي که در فهرست نشريات نامعتبر وزارتين نباشد، در قالب نسخه نهايي به صورت کاغذي يا الکترونيکي (برخط) منتشر شده باشد. همچنين، مقاله اي قابل قبول است که در آن آدرس دانشجو و استاد راهنماي اول، دانشگاه بيرجند (در بخش فارسي تحت عنوان «دانشگاه بيرجند» و در بخش انگليسي تحت عنوان «University of Birjand») باشد؛ نام نويسنده اي به جز دانشجو و اساتيد راهنما و مشاور وي در مقاله گنجانده نشده باشد؛ استاد راهنماي اصلي، نويسنده مسئول بوده و ايميل دانشگاهي وي در مقاله درج شده باشد. لازم به ذکر است که در صورت اعلام رضايت کتبي از سوي استاد راهنماي اصلي، استاد راهنماي دوم يا اساتيد مشاور مي تواند به عنوان نويسنده مسئول مقاله انتخاب گردد. در هر صورت، امکان بررسي مقالاتي که دانشجو در آنها نويسنده مسئول است، به عنوان مقاله شرط کفايت دفاع و يا مقاله حائز نمره تشويقي وجود ندارد. همچنين، دانشجوياني که از فرصت مطالعاتي استفاده مي کنند مي توانند با موافقت استاد راهنماي اصلي، نام استاد پذيرنده خود در دوره فرصت مطالعاتي را در زمره نويسندگان مقاله درج کنند. 

     ثبت نظر
   • بند 6: نمرات تشویقی

     در صورتي که دانشجوي دکتري علاوه بر مقاله شرط کفايت دفاع، مقالات ديگري نيز با شرايط مندرج در بند 5 منتشر نموده باشد، مي تواند به ازاي هر مقاله چاپ شده يا داراي پذيرش قطعي تا 1 نمره و به ازاي هر مقاله علمي پژوهشي داراي پذيرش تا 0/5 نمره تشويقي (مطابق جدول زير) دريافت کند. مسئوليت ارزيابي و امتيازدهي به مقالات دانشجويان دکتري بر عهده مدير تحصيلات تکميلي دانشگاه است

     کیفیت مجله حداکثر نمره تشویقی برای نفرات بعد
     Q1 Q2 Q3 یا داخلی Q4
     مقالات دارای پذیرش قطعی (چاپ شده يا داراي doi يا نامه پذيرش داخلي مهر شده و نام نويسنده مسئول (استاد راهنما)) 1 0.75 0.5 0.25
     مقالات داراي پذيرش (ايميل يا نامه پذيرش تاييد شده توسط استاد راهنما و مسئول پژوهشي دانشکده) 0.5 0.4 0.25 0.15

      

     ثبت نظر
   • بند 7: نمرات تشویقی (ادامه...)

     در صورتي که دانشجو داراي مقاله اي چاپ شده با شرايط مندرج در بند 5 باشد ولي نام شخص ديگري به جز دانشجو و استادان راهنما/مشاور در مقاله آمده باشد، اين مقاله نمي تواند به عنوان مقاله کفايت براي فراغت از تحصيل به حساب آيد. با اين وجود به منظور تشويق فعاليتهاي گروهي، در اين شرايط ميتوان حداکثر تا سقف نمره مندرج در جدول زير براي مقالات چاپ شده منظور نمود. دانشجويان مي توانند پيش از تسويه حساب با دانشگاه، از يک مهلت شش ماهه پس از تاريخ دفاع براي استفاده از نمره تشويقي بهره مند شوند. 

     شرایط مقاله

     حداکثر نمره تشويقي براي نفر اول

     (به جز اساتيد راهنما و مشاور)

     حداکثر نمره تشويقي براي نفرات بعد
     Q1 Q2 Q3 یا داخلی Q4 Q1 Q2 Q3 یا داخلی Q4
     مقالات دارای يک نويسنده به جز دانشجو، اساتيد راهنما/مشاور 0.45 0.35 0.25 0.15 0.3 0.25 0.15 0.1
     مقالات دارای دو نويسنده به جز دانشجو، اساتيد راهنما/مشاور 0.4 0.3 0.2 0.1 0.25 0.2 0.15 0.1
     مقالات دارای سه نويسنده به جز دانشجو، اساتيد راهنما/مشاور 0.35 0.3 0.2 0.1 0.2 0.15 0.1 0.1
     مقالات دارای چهار نويسنده به جز دانشجو، اساتيد راهنما/مشاور 0.3 0.25 0.15 0.1 0.15 0.1 0.1 0.1

      

     ثبت نظر
   • بند 8: فرآیند درخواست دفاع از رساله

     براي اخذ مجوز دفاع از رساله، لازم است تا پيش از هر گونه دعوت از داوران، ابتدا کاربرگ فعاليت هاي پژوهشي دانشجو تکميل گردد و به همراه مقالاتي که مستخرج از رساله بودن آنها به تأييد استاد راهنما و مدير گروه آموزشي رسيده است، از طريق مسئول پژوهشي دانشکده جهت بررسي به مديريت تحصيلات تکميلي دانشگاه ارسال گردد. در صورتي که شرط کفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجو به تأييد مديريت تحصيلات تکميلي دانشگاه برسد، گروه آموزشي مي تواند ضمن تکميل کاربرگ درخواست مجوز دفاع براي دانشجو، از هيئت داوران دعوت به عمل آورد.

     ثبت نظر
   • بند 9: لزوم درج فرم مالکيت نتايج و حق نشر

     فرم مالکيت نتايج و حق نشر، جزء لاينفک رساله دانشگاه بوده و حتماً بايد در نسخه صحافي شده رساله آورده شود.

     ثبت نظر
   • بند 10: مهلت انجام اصلاحات پيشنهادي

     مهلت انجام اصلاحات پيشنهادي هيئت داوران، دو ماه پس از تاريخ دفاع مي باشد. چنانچه دانشجويي اصلاحات رساله خود را ظرف مدت مذکور انجام ندهد و کاربرگ مربوطه را به تأييد مسئول امور پژوهشي و فناوري دانشکده نرساند، کليه نمرات تشويقي منظور شده در ارزشيابي رساله وي حذف مي شود.

     ثبت نظر

ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."
     
سوالات متداول این سند