صاحب سند : آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرجع تصویب کننده : وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

مخاطب : دانشجوی کارشناسی

زمان تصویب - زمان ابلاغ : 1393/07/01 - 1393/07/01

بازه اثرگذاری : 1393/07/01 -- 1398/11/10

اطلاعات سند
تعداد بازدید
0
تعداد دریافت
0


آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) سال 1393

این آیین نامه مصوب مورخ 93/12/16 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی است که در تاریخ 93/12/24 طی نامه شماره 2/244759  جهت اجرا به دانشگاههای سراسر کشور ابلاغ شده و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 1394-1393 و پس از آن و نیز تمام دانشجویانی که در زمان ابلاغ این آیین نامه شاغل به تحصیل بودند به شرطی که خللی در تحصیل آنها ایجاد نکند لازم الاجراست. 


 • آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۹۳
  • متن آیین نامه
   • مقدمه

     به استناد بندهای 2، 8 و 12 ماده 3 آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم , تحقیقات و فناوری ( مصوب 93/7/28 )، آیین نامه زیر تدوین و به اجرا گذاشته می شود:

     ثبت نظر
   • ماده 1: هدف

     هدف از تدوین این آیین نامه، تنظیم امور آوزش دانشگاه برای تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و متناسب با نیازهای جامعه و ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان است.

     ثبت نظر
   • ماده 2: تعاریف

     وزارت: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

     دانشگاه: منظور هر یک از دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز تاسیس از مراجع ذی ربط که مجری دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی هستند.

     آموزش رایگان: منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلی، بدون پرداخت هزینه (در دانشگاه های استفاده کننده از بودجه عمومی دولت) است.

     دانشجو: فردی است که در یکی از دوره های آموزش عالی برابر ضوابط معین، پذیرفته شده، ثبت نام کرده و به تحصیل مشغول است.

     دانش آموخته: فردی است که یکی از رشته های دوره های تحصیلی مصوب را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرک تحصیلی مربوطه را دریافت کرده است.

     حضوری: شیوه ای از پذیرش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعالیت های تحصیلی دانشگاه شرکت می کند.

     غیرحضوری: شیوه ای از پذیرش است که دانشجو بدون حضور در دانشگاه، فعالیت های تحصیلی دارد.

     نیمه حضوری: شیوه ای از پذیرش است که بخشی از آموزش آن حضوری و بخش دیگری غیرحضوری به انجام می رسد.

     شهریه پرداز: منظور آموزش دانشجو در یک دوره تحصیلی،به ازای پرداخت هزینه ها است.

     نیمسال تحصیلی: بازه زمانی تعیین شده که شامل 16 هفته آموزش و 2 هفته امتحانات پایانی است.

     بازه تابستانی: بازه زمانی شامل 6 هفته آموزش و 1 هفته امتحانات است.

     برنامه درسی: مجموعه به هم پیوسته ای از دروس هر رشته تحصیلی با هدفی مشخص، مصوب مراجع قانونی است.

     واحد درسی: ارزش مقدار درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظری 16 ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 32 ساعت، کارگاهی یا عملیات میدانی (بازدید علمی) 48 ساعت، کارورزی یا کار در عرصه 64 ساعت و کارآموزی 120 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا بازه تابستانی است و طبق برنامه درسی مصوب اجرا می شود.

     درس جبرانی: درسی است که با تایید گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصیلی، ضروری تشخیص داده می شود.

     مشروطی: وضعیت تحصیلی است که دانشجو در یک نیمسال، برحسب مقررات هر دوره تحصیلی، معدل کمتر از حدنصاب تعیین شده در آن دوره را کسب کرده باشد.

     رشته تحصیلی: یک شعبه فرعی از شاخه های علمی که به لحاظ موضوع دارای قلمرو مشخص و متمایز از سایر شاخه های علمی است و به احراز دانش تخصصی، مهارت یا کارآمدی معینی می انجامد.

     گرایش تحصیلی: به شعبه ای از یک رشته که ناظر بر وجه تخصصی آن باشد، اطلاق می شود. اختلاف درس ها در دو گرایش از یک رشته، نباید از 70 درصد کل واحدهای رشته بیشتر باشد.

     کاردانی پیوسته: دورۀ تحصیلی است که دارندگان مدرک دیپلم (در نظام آموزشی دارای پیش دانشگاهی بدون نیاز به گذراندن دوره پیش دانشگاهی) به آن وارد می شود و با گذراندن حداقل 68 واحد درسی طبق برنامه مصوب، به دریافت مدرک کاردانی نایل می آیند.

     کاردانی ناپیوسته: دورۀ تحصیلی پس از دوره متوسطه است که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی (در نظام آموزشی دارای پیش دانشگاهی) به آن وارد شده و با گذراندن حداقل 68 واحد درسی طبق برنامه مصوب، به دریافت مدرک کاردانی نایل می آید.

     کارشناسی پیوسته: دورۀ تحصیلی پس از دوره متوسطه است که فرد پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره پیش دانشگاهی (در نظام آموزشی دارای پیش دانشگاهی) به آن وارد شده و با گذراندن حداقل 130 واحد درسی طبق برنامه مصوب، به دریافت مدرک کارشناسی نایل می آید.

     کارشناسی ناپیوسته: دورۀ تحصیلی است که پس از دوره کاردانی(پیوسته یا ناپیوسته) آغاز و با گذراندن حداقل 68 واحد درسی طبق برنامه مصوب، به دریافت مدرک کارشناسی منتهی می شود.

     کارشناسی ارشد: دورۀ تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی آغاز می شود و شامل 28 تا 32 واحد درسی است.

     دکتری تخصصی: دورۀ تحصیلی است که پس از دوره کارشناسی ارشد آغاز می شود و شامل 36 واحد درسی است.

     گروه آزمایشی: مجموعه رشته های تحصیلی در دوره متوسطه است که با توجه به مواد آزمونی مشترک دسته بندی می شود.

     گروه آموزشی: بنیادی ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیئت علمی باتخصص مشترک، در یک رشته علمی خاص یا چند رشته متجانس که به منظور ایجاد و اجرای آن رشته تحصیلی در دانشگاه تشکیل می شود.

     دوره هم عرض: دوره ای است که در مجموعه گروه‌های آموزشی هم راستا تعریف شوند.

     شورای آموزشی: یکی از شوراهای تخصصی در نخستین سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی در امور آموزشی دانشگاه است که به منظور ایجاد هماهنگی و تسهیل در امور اجرایی مرتبط با تحصیل دانشجو در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی تشکیل می شود.

     شیوه آموزشی- پژوهشی: شیوه ای تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی که برنامه درسی مربوط به آن، علاوه بر واحدهای درسی، مشتمل بر اجرای یک پروژه تحقیقاتی است که منجر به پایان نامه و یا رساله می شود.

     شیوه مجازی: شیوه آموزشی در دوره کارشناسی ویا کارشناسی ارشد است که دانشجوی آن برابر ضوابط معین پذیرفته و ثبت نام می شود و به کمک فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحصیل می کند. دراین شیوه دانشجو نیمه حضوری و یا غیرحضوری تحصیل می-کند.

     ارزیابی جامع: بررسی همه جانبه از توانمندی های آموزشی و پژوهشی دانشجوی دکتری تخصصی است که پس از گذراندن واحدهای دوره برگزار می شود.

     راهنمای آموزشی: عضو هیئت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی و پژوهشی است که ازسوی دانشگاه انتخاب می شود تا از تاریخ ورود تا پایان دوره تحصیلی، راهنمای تحصیل دانشجو باشد.

     پایان نامه: مستند علمی است که در فرآیند تحصیل دانشجوی دوره کارشناسی ارشد و از طریق تحقیق در یک حوزه معین از رشته یا گرایش تحصیلی و با راهنمایی استاد/استادان راهنما و حسب مورد براساس استانداردهای پژوهشی تدوین می شود.

     رساله: مستند علمی است که در فرآیند تحصیل دانشجوی دوره دکتری تخصصی و از طریق تحقیق در یک حوزه معین از رشته یا گرایش تحصیلی، با راهنمایی استاد/استادان راهنما و براساس استانداردهای پژوهشی باهدف توسعه مرزهای دانش تدوین می شود

     ثبت نظر
   • ماده 3- شرایط عمومی و اختصاص ورود به دوره

     1-3. داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات وزارت

     2-3.  احراز توانمندی علمی مطابق مصوبات وزارت

     ثبت نظر
   • ماده 4: نحوه اجرای دوره

     آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام می شود.

     ثبت نظر
    • تبصره
     • دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی ، برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی را منحصرا برای دانشجویان خارجی در صورتی که به حد نصاب لازم برای تشکیل کلاس برسد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به زبان انگلیسی ارائه نماید.

      ثبت نظر
    • تبصره:
     • دانشگاه اختیار دار در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی را منحصرا برای دانشجویان خارجی در صورتی که به حدنصاب لازم برای تشکیل کلس برسد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به زبان انگلیسی ارائه نماید.

      ثبت نظر
   • ماده 5: برنامه های آموزشی

     دانشگاه موظف است ، برنامه های آموزشی و درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت را برای دوره ای که در آن با مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجرا نماید.

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده درصد از واحدهای درسی هر دوره را با اولویت دروس پایه و عمومی به جز درس مجموعه معارف اسلامی و فارسی عمومی به صورت الکترونیکی (مجازی) با تاکید  بر محتوای الکترونیکی و رعایت استانداردهای مصوب وزارت ارائه نماید.

      ثبت نظر
   • ماده 6: استاد راهنما

     دانشگاه موظف است، برای هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذیرش، یکی از مدرسان مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان راهنمای آموزشی تعیین و اعلام کند.

     ثبت نظر
   • ماده 7: حداقل و حداکثر واحدهای نیمسال

     دانشجو درهر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند. حدااکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6 واحد درسی است.

     ثبت نظر
    • تبصره 1:
     •  اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در اینصورت دانشجو با تایید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا 24 واحد درسی اخذ نماید.

      ثبت نظر
    • تبصره 2:
     • چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی، حداکثر 24 واحد درسی باقی داشته باشد، بشرطی که میانگین کل وی بالای 10 باشد، می تواند تا 24 واحد درسی اخذ نماید.

      ثبت نظر
    • تبصره 3:
     • در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی دانش آموختگان شود، با تأیید گروه آوزشی، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.

      ثبت نظر
    • تبصره 4:
     • دانشجو همزمان نمی تواند از مفاد تبصره 2 و 3 این ماده استفاده کند.

       

      ثبت نظر
    • تبصره 5:
     • در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 12 واحد درسی برسد در اینصورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو(موضوع تبصره 1 همین ماده) بی تاثیر است (به عبارت دیگر، در شرایط مذکور، اگر میانگین دانشجو کمتر از 12 شد مشروط نیست و اگر 17 و بالاتر شد ممتاز محسوب نمی شود)

      ثبت نظر
   • ماده 8: معرفی به استاد

     در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته یاشد، با تایید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال (موضوع تبصره های 2 و 3 ماده 7) می تواند دروس را معرفی به استاد در آن نیسمال یا دوره تابستان بگذراند.

      

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • تبصره:  چنانچه دانشجو قبلا یک درس عملی-نظری را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکند اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می تواند با رعایت مفاد این ماده، بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به مدرس اخذ نماید.

      ثبت نظر
   • ماده 9: چگونگی ارائه دروس

     چگونگی و ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیش نیاز (تقدم و تاخر) هر درس طبق برنامه درسی مصوب بر عهده گروه آموزشی است.

      

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • تبصره:  دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت  مقررات مربوط به این ماده معاف است.

      ثبت نظر
   • ماده 10: واحدهای جبرانی

     تعداد واحدهای جبرانی با تشخیص گروه آموزشی صرفا برای دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر 6 واحد می باشد و نمره دروس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود.

      

     ثبت نظر
    • تبصره:
     •  دانشگاه اختیار دارد برای دانش آموختگان دوره کاردانی پیوسته (فاقد مدرک پیش دانشگاهی) که معدل کل آنها زیر 14 است و در دوره کارشناسی ناپیوسته  در رشته غیر مرتبط (به تشخیص گروه آموزشی)پذیرفته شده اند حداکثر 20 واحد درسی جبرانی ارائه کند. نمره این دروس در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود.

      ثبت نظر
    • تبصره:
     • دانشگاه اختیار دارد برای دانش آموختگان دوره کاردانی پیوسته ( فاقد مدرک پیش دانشگاهی )  که معدل کل آنها زیر 14 است و در دوره کارشناسی ناپیوسته در رشته غیر مرتبط( به تشخیص گروه آموزشی) پذیرفته شده اند حداکثر 20 واحد درسی جبرانی ارائه کند. نمره این دروس در میانگین نیمسال و کل محاسبه  نمی شود.

      ثبت نظر
   • ماده 11: آموزش رایگان

     آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفا یکبار و در یک رشته تحصیلی امکانپذیر است.

     ثبت نظر
   • ماده 12: انتخاب مجدد درس

     دانشجوی مشمول آموزش رایگان در دانشگاههای دولتی، در صورت حذف یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، در صورتی که سنوات مجاز تحصیلی دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزینه مربوط طبق مصوبه هیات امنای دانشگاه می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 13: تحصیل همزمان در دوره های غیرحضوری

     دانشجوی مشمول این آیین نامه می تواند در دوره های غیر حضوری که منتهی به مدرک تحصیلی می شود، مطابق مصوبات مربوط به صورت همزمان تحصیل کند.

      

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • تبصره :  تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس مصوبات شواری هدایت استعدادهای درخشان وزارت  انجام می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 14: تقویم تحصیلی

     برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره چگونگی و زمان حذف واضافه، حذف اضطراری دروس، اعلام و ثبت نمره، تاریخ تجدید نظر و غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 15: مدت مجاز تحصیل

     مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی (اعم از پیوسته  و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته دو سال و در دوره های کارشناسی پیوسته چهار سال است.

      

     ثبت نظر
    • تبصره1:
     • دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه ، حداکثر یک نیمسال برای دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دو نیسمال برای دوره کارشناسی پیوسته، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

      ثبت نظر
    • تبصره:
     •  هزینه  افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیات امناء دانشگاه ا ز دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 16: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

     ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و براساس حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف و نتایج امتحانات انجام می شود و به صورت عددی از صفر تا بیست محاسبه  می شود. 

     ثبت نظر
    • تبصره1:
     •   برگزاری آزمون کتبی برای دروس نظری الزامی است.

      ثبت نظر
    • تبصره:
     •  نمرات دروس تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب، با پروژه ارائه می شود ، در صورتی که به تشخیص مدرس و تایید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می شود، قطعی شدن نمره ناتمام طبق شیوه نامه ماده 14 انجام می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 17: الزام در حضور

     حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است.

      

     ثبت نظر
    • تبصره 2:
     • در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو وتایید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

      ثبت نظر
    • تبصره 3:
     • دانشجو می تواند با رعایت مفاد تبصره 1 این ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفا یک درس نظری را با تایید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از 12 واحد نشود.

      ثبت نظر
    • تبصره:
     • اگر دانشجو در درسی بیش از 3/16 جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه  تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و درصورت تشخیص موجه ، آن درس حذف می شود. در این صورت رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محسوب می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 18: حداقل نمره قبولی

     حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است.

      

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • دانشجوی که در هر نیسمال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی می ماند اما این نمره ها در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین  کل دوره خواهد بود.

      ثبت نظر
    • تبصره:
     • گذراندن دوروس با استفاده از تبصره 1، صرفا برای محاسبه میانگبن کا دوره تحصیلی در هنگام دانش آموختگی می باشد و مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی کند.

      ثبت نظر
    • تبصره:
     •  تسهیلات این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته  انضباطی، نمره مردودی دریافت می کنند، نمی شود.

      ثبت نظر
   • ماده 19: مشروطی

     چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیسمال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعدی حداکثر می تواند تا 14 واحد درسی انتخاب کند.

      

     ثبت نظر
    • تبصره19:
     •  چنانچه دانشجویی دردو.ره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته  3  نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 20: مرخصی تحصیلی

     دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، یک نیسمال و در دوره کاارشناسی پیوسته حداکثر دونیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

      

     ثبت نظر
    • تبصره3:
     • بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند ماموریت همسر یا والدین و...) حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است.

      ثبت نظر
    • تبصره4:
     • دانشجو می تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخصی های مذکور در این ماده و تبصره های مندرج در آن بهره مند شود.

      ثبت نظر
    • تبصره1:
     •  مدت مجاز مرخصی زایمان ، دو نیسمال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

      ثبت نظر
    • تبصره2
     •  مدت مجاز مرخصی پزشکی ، در صورت تاید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی، حداکثر دو نیسمال تحصلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

      ثبت نظر
   • ماده 21: عدم انتخاب واحد

     ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف ار تحصیل محسوب می شود.

      

     ثبت نظر
    • تبصره21:
     • تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است.

      ثبت نظر
   • ماده 22: انصراف از تحصیل

     دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصا و به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یکبار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 23: تغییر رشته یا گرایش

     دانشجوی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر میتواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد.

     الف) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجوی در دانشگاه

     ب) موافقت گروه آموزشی مبدا و مقصد و با تایید شورای آموزشی دانشگاه

     ج) کمتر نبودن نمره های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی ربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده درآن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تایید سازمان سنجش آموزش کشور 

     د) امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده

      

     ثبت نظر
    • تبصره:
     •  دانشجو صرفا در هر دوره تحصیلی برای یک بار می تواند با رعایت شرایط این ماده ،  تغییر رشته یا گرایش دهد.

      ثبت نظر
   • ماده 24: سطوح مجاز تغییر رشته

     تغییر رشته از دوره های پایین به دوره های بالاتر، از غیر دولتی به دولتی از شبانه به روزانه ا زغیر حضوری به نیمه حضوری و حضوری ممنوع است ولی بر عکس آن مجاز است.

      

     ثبت نظر
    • تبصره 24:
     • تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وی در دوره از طریق بدون آزمون می باشد به رشته هایی که پذیرش در آنها از طریق آزمون سراسری صورت گرفته باشد، ممنوع است.

      ثبت نظر
   • ماده 25: ممنوعیت تغییر رشته در کارشناسی ناپیوسته

     تغیییر رشته دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است، اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط  ذکر شده در ماده 23 امکان پذیر است.

     ثبت نظر
   • ماده 26: میهمانی و انتقالی

     میهمانی و انتقالی دانشجو مطابق آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مصوب وزارت انجام می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 27: انتقال توام با تغییر رشته

     انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط (موضوع مواد 25، 26، 27 و 28) و با کسب موافقت دانشگاه های مبداء و مقصد، فقط برای یک بار امکانپذیر است.

     ثبت نظر
   • ماده 28: معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی

     معادل سازی و پذیرش واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

      

     ثبت نظر
    • تبصره:
     •  به ازای هر 12 تا 20 واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.

      ثبت نظر
    • تبصره:
     • معادل سازی دروس صرفا در شیوه های آموزشی هم عرض زیر صورت می گیرد.

      الف)واحدهای گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری ، نیمه حضوری یا غیر حضوری

      ب)نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیر حضوری

      ج)غیر حضوری به غیر حضوری

      ثبت نظر
   • ماده 29: دانش آموختگی

     ملاک دانش آموختگی برای دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته داشتن میانگین کل حداقل 12 در پایان دوره است.

      

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحد های درسی آن دوره کمتر از 12 باشد تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از درسهایی که با نمره کمتر از 12 گذرارنده است، میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند در غیر این صورت از تحصیل محروم می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 30: کاردانی بین مقطعی

     در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل 68 واحد درسی (شامل حداکثر 10 واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی 12 یا بالاتر باشد، در این صورت می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. درغیراینصورت، به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته،  فقط  گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

      

     ثبت نظر
    • تبصره:
     •  در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای موردنیاز دوره کاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشد در این صورت دانشگاه دروسی را ملاک میانگین کل برای صدور کاردانی قرار می دهد که میانگین کل دانشجو در آن دروس 12 یا بالاتر شود .

      ثبت نظر
    • تبصره:
     • صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 31: تاریخ دانش آموختگی

     تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.

     ثبت نظر
   • ماده 32: مسئولیت حسن اجرا

     مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه وهرگونه پاسخگویی قانونی مرتبت  بر آن بر عهده دانشگاه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده معاون آموزشی وزارت است.

     ثبت نظر
   • ماده 33: نحوه اجرا

     این آیین نامه در یک مقدمه و 33 ماده و 34 تبصره در جلسه شماره  859 مورخ 1393/12/16 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-1393 و پس از آن و نیز تمام دانشجویانی که در زمان ابلاغ این آیین نامه ، شاغل به تحصیل هستند به شرطی که خللی در تحصیل ایشان ایجاد نکند لازم الاجرا است و تمام آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو و بلا اثر اعلام می شود.

     ثبت نظر
     الحاقیه:
     متن :

     احتراماً پیرو ابلاغیه شماره 2/244759 مورخ 93/12/24 در خصوص نحوه اجرای آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب جلسه 859 مورخ 93/12/16 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی برای دانشجویان ورودی قبل از 93 به اطلاع میرساند با توجه به نظر معاون محترم آموزشی وزارت و نظرات دانشگاهها در جلسات شورای مناطق، اجرای ماده 33 آیین نامه مذکور مبنی بر چگونگی شمول مفاد آیین نامه به دانشجویانی که در هنگام ابلاغ آیین نامه شاغل به تحصیل بودند، طبق شیوه نامه اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام میشود. 


     تاریخ ابلاغ : 1395/02/12شماره ابلاغ : 2/21/25452
     مرجع ابلاغ کننده : وزارت علوم،تحقیقات و فناوری دانلود


ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."
     
سوالات متداول این سند

خیر تحصیل همزمان در دو رشته و یا دو دانشگاه برخلاف مقررات بوده و سبب لغو معافیت تحصیلی خواهد شد. دانشجویان دو رشته‌ای که از طریق استعداد درخشان معرفی می‌شوند و دانشجویانی که از معافیت حوزوی استفاده می‌کنند از این قائده مستثنی هستند.

خیر، در هیچ یک از مقررات وظیفه عمومی مجوزی جهت ادامه تحصیل همزمان با انجام خدمت دوره ضرورت صادر نشده است.

مشمولان وظیفه که ضمن برخورداری از معافیت تحصیلی فارغ‌التحصیل می شوند بایستی طی مدت یکساله معرفی وضعیت مشمولیت خود را در قالب ادامه تحصیل یا اخذ دفترچه آماده به خدمت به سازمان وظیفه عمومی اعلام نماید.

ترخیص سربازان برای اشتغال به تحصیل برابر مقررات ذیل مجاز می باشد: الف) در مقطع کارشناسی و بالاتر پذیرفته شده باشند. ب) بدون غیبت به خدمت اعزام شده باشد. پ) در وضعیت فرار از خدمت قرار نداشته باشد. ت) به سبب خدمت دارای پرونده مفتوح در مرجع قضایی نباشند.

مراجعه سرباز به دانشگاه محل پذیرش و گرفتن برگ درخواست معافیت و ارائه آن به دفتر پلیس +10 جهت گرفتن نامه ترخیص و مراجعه به یگان خدمتی در خصوص تسویه و در نهایت معرفی نامه ازیگان خدمتی و بازگشت به دفتر پلیس +10 جهت اخذ معافیت تحصیلی و ارائه آن به دانشگاه محل پذیرش.

دانشجویانی که مشمول معافیت کفالت، موارد خاص و المپیادی می شوند می توانند با اخذ گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر شماره کلاسه معافیت همراه با دیگر مدارک و مستندات لازم و تحویل آن به سازمان وظیفه عمومی اقدام نمایند.