صاحب سند : آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرجع تصویب کننده : وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

مخاطب : دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-دانشجوی کارشناسی-مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی

زمان تصویب - زمان ابلاغ : 1359/03/13 - 1359/03/13

بازه اثرگذاری : 1396/11/02 -- 1402/06/31

سند مرتبط قبلی: ندارد

سند مرتبط بعدی: ندارد

اطلاعات سند
تعداد بازدید
0
تعداد دریافت
0


دستور العمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان
دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ در ارتباط با دانشجویان و دانش آموختگان بهره مند از مزایای تحصیل آموزش رایگان و متعهد به خدمت توسط ریاست سازمان امور دانشجویان ابلاغ شده و لازم الاجرا است.

نامه وزارت در خصوص رفع ابهام در ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان (این نامه توسط سازمان امور دانشجویان در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۰ جهت رفع برخی از ابهام‌های ایجاد شده برای دانشجویان در خصوص لغو تعهد خدمت آموزش رایگان ارسال شده است.)


 • دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان
  • مقدمه و استنادات قانونی
   • مقدمه

             به استناد مواد آیین نامه اجرائی تبصره ماده هفت لایحه قانونی موضوع اصلاح مواد هفت و هشت قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1359/3/13 این دستورالعمل تنظیم و به منظور ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قابل اجرا است. به موجب این دستورالعمل دانشجویان و دانش آموختگانی که از تحصیلات رایگان استفاده می کنند مکلف هستند برابر مدت تعهد با توجه به نوع سهمیه خود در ایران (بدون محدودیت برای محل انجام تعهد دانش آموختگان سهمیه مناطق) خدمت نمایند.
     وفق ماده 6 آیین نامه اجرائی مواد هفت و هشت قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی به دانش آموختگان بهره مند از آموزش رایگان و یا وام صندوق رفاه دانشجویان صرفاً گواهی موقت پایان تحصیل که فقط دارای ارزش استخدامی در ایران است، تسلیم خواهد شد.
      

     ثبت نظر
   • استنادات قانونی

     -    مواد آیین نامه اجرائی مورخ 1354/4/29 در اجرای ماده هفت و هشت قانون تامین وسائل و امکانات اطفال و جوانان ایرانی مصوب مرداد ماه سال 1353 در خصوص دانشجویان و هنرجویانی که برابر تعهد و یا دو برابر مدت آموزش رایگان خود در ایران مکلف هستند خدمت نمایند.
     -    لایحه قانونی اصلاح مواد هفت و هشت قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مورخ 1358/7/26 شورای انقلاب اسلامی ایران در خصوص مدت تعهد خدمت مربوط به بهره مندی از آموزش رایگان.
     -    آیین نامه اجرایی تبصره ماده 7 موضوع لایحه قانونی اصلاح مواد هفت و هشت قانون تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1359/3/12 در خصوص شرایط لغو تعهد خدمت آموزش رایگان.
     -    مصوبه هشتاد و هفتمین جلسه مورخ 1365/7/8 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اخذ تعهد خدمت از پذیرفته شدگان آزمون سراسری.
      

     ثبت نظر
  • متن دستورالعمل
   • ماده 1 : تعاریف و کلیات

     1-1) وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
     1-2) سازمان: سازمان امور دانشجویان
     1-3) موسسه: کلیه دانشگاهها وموسسات آموزش عالی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی
     1-4) اداره کل بورس: اداره کل بورس و اعزام دانشجویان
     1-5) آموزش رایگان: منظور آموزش بدون پرداخت هزینه دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلی در دانشگاههایی است که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند.
     1-6) تعهد خدمت آموزش رایگان( تعهد خدمت): کلیه دانشجویان بهره مند از آموزش رایگان مکلفند برابر مدت تعهد مندرج در این دستورالعمل در ایران خدمت نمایند.
     1-7) گواهی نامه موقت پایان تحصیلات ( گواهی نامه موقت): گواهی نامه ای دال بر اتمام تحصیلات در رشته و مقطع مشخص با قید مدت تعهد خدمت آموزش رایگان و بدهی صندوق رفاه دانشجویان.
     1-8) گواهی نامه پایان تحصیلات (گواهی موقت): گواهی نامه ای دال بر اتمام تحصیلات در رشته ومقطع مشخص، بدون قید تعهد خدمت آموزش رایگان و بدهی صندوق رفاه دانشجویان، که مبتنی بر تصفیه کلیه تعهدات دانشجو می باشد.
     1-9) ریزنمرات: به کارنامه دانشجو به همراه نمرات واحدهای اخذ شده در طول دوران تحصیل وی اطلاق می شود.
     1-10) دانش نامه: به مدارک صادر شده پایان دوره آموزش های رسمی(دوره کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای، و دکتری تخصصی) اطلاق می شود، که مبتنی بر تصفیه کلیه تعهدات دانشجو می باشد.
     1-11) تصفیه حساب: تصفیه حساب با کلیه واحدهای دانشگاه و تعیین تکلیف بدهی های صندوق رفاه دانشجویان( که شامل تصفیه حساب کامل یا بصورت اقساط با دفترچه می باشد).
     1-12) تصفیه حساب قطعی: شامل تصفیه حساب با دانشگاه، تصفیه بدهی ها به صندوق رفاه دانشجویان و ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان.
     1-13) تصفیه حساب صندوق رفاه: به تصفیه کلیه بدهی های صندق رفاه دانشجویان به هنگام اتمام تحصیل ( دانش آموختگی،اخراج و انصراف) گفته می شود.
     1-14) ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان: لغو کلیه تعهدات خدمت آموزش رایگان از طریق یکی از روش های مندرج در این دستور العمل.
      1-15) مبلغ هزینه پرداخت معادل تعهد خدمت آموزش رایگان (مبلغ تعهد): وجه تعیین شده در ازای ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان.
     1-16) دانشگاه های وابسته: دانشگاه ها، دانشکده ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه ها (به جز وزارت علوم و بهداشت)، نهادهای حکومتی، نهادهای نظامی و انتظامی و موسسات عام المنفعه می باشد.
     1-17) دوره های شهریه پرداز: به دوره های تحصیل در مقاطع مختلف آموزش عالی گفته می شود که شامل دوره های نوبت دوم، پردیس بین المللی، پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه جامع علمی کاربردی، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، دوره های مجازی و نیمه حضوری و سایر دانشجویانی که از آموزش رایگان استفاده نمی نمایند، و هزینه تحصیل شان را در حین تحصیل پرداخت می کنند.

     ثبت نظر
   • ماده 2 : تعهد خدمت آموزش رایگان

     دانش آموختگانی که از خدمات آموزش رایگان استفاده می کنند، مکلفند برابر با مدت تعهد خدمت آموزش رایگان در ایران خدمت نمایند.

     ثبت نظر
   • ماده 3 : مدت تعهد خدمت آموزش رایگان

     3-1) برای پذیرفته شدگان سهمیه های آزاد، منطقه یک، شاهد، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، نهضت سوادآموزی، جهاد، جانبازان، آزادگان، پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ناپیوسته، ارشد، دکتری و ورودی های قبل از انقلاب فرهنگی و دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده از طریق کنکور سراسری ( ورودی های قبل از سال 1387) یک برابر مدت تحصیل می باشد.
     3-2) برای پذیرفته شدگان سال 62 به بعد، سهمیه های مناطق 2،3،4 و عشایر و مناطق محروم دو برابر مدت تحصیل می باشد.
     3-3) برای پذیرفته شدگان سهمیه استانداری ها، سه برابر مدت تحصیل می باشد.
      

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     •  چنانچه دانش آموختگان سهمیه مناطق 2 و 3 پس از استعلام از سازمان سنجش کشور و یا با توجه به کارنامه محرمانه مندرج در پرونده متقاضی، حائز امتیاز حد نصاب گزینش آزاد همان رشته و محل تحصیل باشند، تعهد خدمت آنان بصورت سهمیه مناطق آزاد، یک برابر مدت تحصیل لحاظ می گردد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • دانشجویان غیرایرانی پذیرفته شده پس از سال 1387 از طریق ورودی سازمان سنجش کشور، جزء دانشجویان شهریه پرداز محسوب شده و تعهد خدمت ندارند.

      ثبت نظر
   • ماده 4 : مدت تعهد خدمت برگزیدگان المپیاد و جشنواره خوارزمی

     مدت تعهد خدمت برگزیدگان المپیادهای بین المللی، برگزیدگان جشنواره خوارزمی همانند پذیرفته شدگان سهمیه آزاد می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 5 : مدت تعهد خدمت دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور

     دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور که به صورت روزانه به موسسات داخل کشور منتقل شده اند و از مزایای آموزش رایگان بهره مند گردیده اند، یک برابر مدت تحصیل، تعهد خدمت دارند.

     ثبت نظر
   • ماده 6 : میزان تعهد خدمت نیمسال های بهار، تابستان و پاییز

     تعهد خدمت برای نیمسال های تحصیلی پاییز و بهار به مدت 6 ماه محاسبه می شود و نیمسال تابستان جزء تعهدات خدمت محاسبه نمی شود.

     ثبت نظر
   • ماده 7 : مدت تعهد خدمت دانشجویان استعداد درخشان

     دانشجویان دارای استعداد درخشان بهره مند از تحصیل همزمان دو رشته، تنها نسبت به مدت تحصیل خویش (تعداد نیمسال های تحصیلی) برحسب منطقه قبولی، متعهد خدمت آموزش رایگان می باشند.

     ثبت نظر
   • ماده 8 : مدت تعهد خدمت دانشجویان انصرافی و اخراجی مقطع کارشناسی

     تعهد خدمت دانشجویان انصرافی و اخراجی مقطع کارشناسی پذیرفته شده بر اساس سهمیه های مندرج در ماده 3 که واجد شرایط دریافت گواهی کاردانی نباشند، یک برابر مدت تحصیل محاسبه و دانشجویان مذکور که واجد شرایط و متقاضی دریافت گواهی کاردانی هستند، بر حسب سهمیه منطقه پذیرفته شده در ماده 3، یک، دو و یا سه برابر این مدت، تعهد خواهند داشت.

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • دانشجویان انصرافی و اخراجی واجد شرایط دریافت گواهی کاردانی، که متقاضی دریافت مدرک کاردانی نمی باشند، تعهد خدمت ایشان یک برابر
      مدت تحصیل محاسبه می گردد.

       

      ثبت نظر
   • ماده 9 : تعهد خدمت دانشجویان انصرافی و اخراجی

     تعهد خدمت دانشجویان انصرافی و اخراجی صرفاً با توجه به مدت تحصیل و نیمسال های ثبت شده محاسبه می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 10 : مدت تحصیل دانشجویان انصرافی و اخراجی به صورت شهریه پرداز

     مدت تحصیل دانش آموخته و دانشجویان انصرافی و اخراجی در کلیه دوره های آموزش عالی بصورت شهریه پرداز، مشمول آموزش رایگان نمی شود.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • هرنیمسالی که دانشجویان دوره روزانه بصورت شهریه پرداز، شهریه پرداخت نموده اند ( مثل میهمانی، نیمسالهای تمدید سنوات با مجوز کمیسیون بررسی موارد خاص) جزء تهعد خدمت محسوب نمی گردد.

      ثبت نظر
    • تبصره2 :
     • دانشجویان دوره روزانه در صورتی که مایل به استفاده از آموزش رایگان نباشند، بایستی شهریه و هزینه تحصیلی اعلام شده از سوی سازمان را در هنگام ثبت نام در هر نیمسال پرداخت نمایند.

      ثبت نظر
   • ماده 11 : عدم محاسبه نیمسال های مرخصی بدون احتساب ، تعلیق و وقفه تحصیلی در مدت تعهد خدمت

     نیمسال های مرخصی بدون احتساب در سنوات، تعلیق و وقفه تحصیلی مشمول تعهد خدمت نمی گردد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • نیمسال های مرخصی با احتساب در سنوات در مدت تعهد خدمت آموزش رایگان محاسبه می گردد.

      ثبت نظر
   • ماده 12 : محاسبه مدت تعهد دروس معرفی به استاد

     مدت تعهد بابت دروس معرفی به استاد متناسب با واحد انتخاب شده محاسبه می گردد.

     ثبت نظر
   • ماده 13 : محاسبه نیمسال های حذف ترم با احتساب در سنوات در مدت تعهد خدمت

     نیمسال های حذف شده به صورت اضطراری، پزشکی در صورتی که نیمسال های فوق جزء سنوات تحصیلی آنها محسوب شود، به صورت نیمسال کامل در مدت تعهد خدمت آموزش رایگان محاسبه می گردد.

     ثبت نظر
   • ماده 14 : محاسبه میزان تعهد خدمت جهت دروس پایان نامه و پروژه برای کلیه مقاطع تحصیلی

     نیمسال هایی که تنها واحد درسی پایان نامه و پروژه اخذ شده، در کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای، فقط یک بار جزء تعهد خدمت محسوب می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 15 : محاسبه واحد رساله مقطع دکتری برای مدت تعهد خدمت

     تعهد خدمت در مقطع دکتری تخصصی در نیمسال هایی که واحدهای رساله اخذ شده است، با توجه به تعداد واحدهای رساله حداقل سه نیمسال و حداکثر 4 نیمسال محاسبه می گردد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • در دوره های پژوهش محور، رساله دکتری تخصصی بر اساس تعداد واحد رساله محاسبه می گردد.

      ثبت نظر
   • ماده 16 : تعهد خدمت دانشجویان انتقالی روزانه

     دانشجویان انتقالی که به صورت روزانه به دانشگاه مقصد انتقال می یابند، در صورت عدم پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی نیمسال های مربوط، تعهد خدمت آموزش رایگان برعهده ایشان می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 17 : تعهد خدمت دانشجویان بورسیه وزارت علوم و سایر دستگاهها

     دانشجویان بورسیه وزارت علوم و یا سایر دستگاهها، پس از لغوتعهدات بورس دستگاه مربوطه و اعلام دستگاه می توانند نسبت به تصفیه تعهدات خدمت آموزش رایگان اقدام نمایند.

     ثبت نظر
   • ماده 18 :شرایط ارائه گواهی نامه موقت به دانش آموختگان متعهد خدمت

     ارائه گواهی نامه موقت به دانش آموختگان متعهد خدمت، بدون ایفای تعهدات خویش، برای خدمت در داخل کشور منوط به داشتن شرایط زیر و عدم تعهد به دستگاه های اجرائی و بورس دهنده بلامانع است:
     18-1) انجام امور دانش آموختگی و تصفیه حساب با دانشگاه
     18-2) تصفیه حساب با صندوق رفاه دانشجویان و اخذ دفترچه اقساط یا پرداخت بدهی
     18-3) تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه(مختص آقایان)
      

     ثبت نظر
   • ماده 19 : شرایط ارائه گواهی نامه یا دانشنامه به دانش آموختگان

     ارائه گواهی نامه یا دانشنامه به دانش آموختگان، با داشتن شرایط زیر بلامانع است:
     19-1) انجام امور دانش آموختگی و تصفیه حساب با دانشگاه
     19-2) تصفیه حساب قطعی با صندوق رفاه دانشجویان با پرداخت بدهی به صندوق مذکور
     19-3) تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه (مختص آقایان)
     19-4) لغو تعهد بورس برای دانشجویان بورسیه وزارت علوم یا سایر دستگاههای اجرائی
     19-5) پایان تعهد خدمت آموزش رایگان دوره روزانه

      

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • ارائه دانش نامه به دانش آموختگان دارای گواهی نامه موقت یا گواهی نامه پایان تحصیلات، منوط به تسلیم اصل گواهی نامه مذکور به موسسه می باشد.

      ثبت نظر
   • ماده 20 : تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه

     تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه طبق یکی از موارد زیر انجام خواهد شد:
     20-1) دارندگان کارت پایان خدمت دوره ضرورت
     20-2) دارندگان کارت معافیت دائم
     20-3) دارندگان کارت معافیت موقت در مدت اعتبار آن
     20-4) دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور
     20-5) دارندگان گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت اولیه.
     20-6) دارندگان گواهی اشتغال به تحصیل و یا خدمت در وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، آموزشگاه فنون هواپیمائی ( موضوع مواد 6، 7، 8 و 9 قانون خدمت نظام وظیفه عمومی)
     20-7) دارندگان برگه اعزام به خدمت دوره ضرورت بدون غیبت اولیه در مدت اعتبار آن.
     20-8) دارندگان گواهی صادره از سوی سازمان وظیفه عمومی و معاونت های وظیفه عمومی استان های کشور.
     20-9) دارندگان گواهی اشتغال به تحصیل براساس شماره معافیت تحصیلی معتبر.
     20-10) دارندگان گواهی رسمی مبنی بر اتمام خدمت دوره ضرورت از یگان خدمتی.

      

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • ارائه ریزنمرات تایید شده، بدون قید فراغت ازتحصیل، به دانش آموختگان غیرغایب پس از لغو تعهد خدمت و تصفیه بدهی صندوق رفاه دانشجویان بلامانع می باشد.

      ثبت نظر
   • ماده 21 : روش های لغو تعهد خدمت برای دانش آموختگان دوره های روزانه

     دانشجویان و دانش آموختگان دوره های روزانه، متعهد خدمت آموزش رایگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، می توانند از طریق یکی از روش های زیر تعهد خدمت خویش را به پایان برسانند:
     21-1) انجام تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق ارائه گواهی انجام کار معتبر
     21-2) پرداخت هزینه تحصیلی معادل تعهد خدمت آموزش رایگان
     21-3) لغو تعهد خدمت از طریق عدم کاریابی قابل قبول
     21-4) لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق بازنشستگی
     21-5) لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق کارافتادگی
      

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • دانش آموختگان غیر ایرانی، که از طریق آزمون سراسری سال 1386 و قبل از آن پذیرفته شده باشند، فقط با بازپرداخت هزینه تعهد خدمت آموزش رایگان وتایید اداره کل اموردانشجویان غیر ایرانی می توانند مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه محل تحصیل دریافت نمایند.

      ثبت نظر
   • ماده 22 : ایفای تعهد خدمت دانش آموختگان رشته های دامپزشکی

     ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان رشته های دامپزشکی، پس از انجام طرح خدمت نیروی انسانی و یا معافیت از آن بر اساس نامه شماره 93/22/17263 مورخ 1393/3/17 سازمان دامپزشکی کشور بلامانع می باشد. همچنین ارائه دانش نامه و ریزنمرات به دانش آموختگان مذکور منوط به اتمام تعهد خدمت آموزش رایگان می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 23 : لغو تعهد خدمت دانشجویان و دانش آموختگان متعهد خدمت دبیری

     لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان و دانش آموختگان متعهد خدمت دبیری، پس از اعلام لغو تعهد خدمت دبیری از سوی دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش و یا ادارات کل آموزش و پرورش استان ها بر اساس دستور العمل شماره 47374 مورخ 1395/3/29 وزارت آموزش و پرورش مجاز است.

     ثبت نظر
   • ماده 24 : شرط دریافت مدرک برای دانشجویان بورسیه

     دانشجویان بورسیه ای که نهاد بورس دهنده هزینه تحصیلی ایشان را تامین نموده، نسبت به دوره بورس مشمول تعهد خدمت نمی باشند و این افراد پس از اعلام نهاد مذکور می توانند اصل مدرک خود را دریافت نمایند.

     ثبت نظر
   • ماده 25 : ترتیب اجرای تصفیه لغو تعهد از مقاطع پایین تربه مقاطع بالاتر

     افرادی که در چند مقطع دانش آموخته گردیده اند لازم است به ترتیب از مقطع پایین تر نسبت به تصفیه تعهد خدمت اقدام نمایند. و پایان تعهد خدمت مقطع بالاتر منوط به ارائه فرم نحوه انجام تعهد خدمت مقاطع قبلی

     ثبت نظر
   • ماده 26 : شرایط ثبت نام و ادامه تحصیل افراد بازنشسته در دوره های روزانه

     ثبت نام و ادامه تحصیل افراد بازنشسته (با تایید مراتب بازنشستگی توسط مراجع قانونی ذیصلاح) در دوره های روزانه بدون گرفتن تعهد خدمت آموزش رایگان در کلیه مقاطع تحصیلی، در صورت عدم مغایرت با سایر آیین نامه های آموزشی، صرف نظر از شرایط سنی و استخدامی همانند سایر دانشجویان بلامانع می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 27 : انجام تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق ارائه گواهی انجام کار معتبر

     ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق انجام تعهد خدمت با ارائه گواهی انجام کار معتبر برابر مدت تعهد خدمت آموزش رایگان انجام می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 28 : تعربف کار معتبر

     کار معتبر به نوعی از اشتغال گفته می شود که شاغل مشمول بیمه باشد. سابقه بیمه ملاک محاسبه انجام تعهد خدمت می باشد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • احکام کارگزینی نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی به عنوان سند قابل قبول برای انجام تعهد خدمت آموزش رایگان محسوب می گردد.

      ثبت نظر
   • ماده 29 : انواع فعالیت های بدون سابقه بیمه به عنوان کار معتبر جهت انجام تعهد

     در موارد زیر فعالیت بدون سابقه بیمه به عنوان کار معتبر جهت انجام تعهد قابل قبول است:
     29-1) گواهی تدریس معتبر از دانشگاهها، موسسات آموزش عالی به میزان 10 ساعت در هفته، سایر موسسات آموزش عالی در صورت تایید نهاد مربوطه به میزان 16 ساعت در هفته به عنوان کاکرد تمام وقت تلقی می شود.
     29-2) پروانه کسب معتبر افرادی که به حرف مختلف مشغول به کارند از جمله پروانه کسب از سازمانهای صنفی کشور، پروانه اشتغال مهندسی، پروانه وکالت، پروانه کارآموزی وکالت، پروانه سازمان دامپزشکی و سایر نهادهای دولتی، غیردولتی وآزاد از تاریخ صدور به شرط تمدید یا داشتن پرونده مالیاتی به عنوان گواهی انجام کار در طول سالیان، قابل پذیرش می باشد.
     29-3) مدت کارکرد دانش آموختگان به عنوان مدیرعامل در شرکت های خصوصی به شرط اثبات فعالیت یا ارائه گواهی از شرکت موردنظر و تصویر آگهی درج تاسیس و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی و ارائه گواهی پرداخت مالیات در مدت زمان فعالیت قابل پذیرش می باشد.
     29-4) فعالیت هنری و مطبوعاتی دانش آموختگان با ارائه گواهی اشتغال به این حرفه از سوی دستگاههای ذیربط به منزله انجام تعهد تلقی می شود.
     29-5) در صورتی که دانش آموخته ای گواهی فعالیت قابل قبولی را در حوزه هایی به غیر از موارد فوق ارائه نماید، در صورت استعلام دانشگاه و موافقت سازمان (اداره کل امور دانشجویان داخل) گواهی مورد نظر می تواند مورد پذیرش قرار گیرد.
      

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • تمامی موارد مذکور مشروط بر این است که دانش آموخته در ایران حضور داشته باشد و دانشگاه می تواند در صورت لزوم موارد مشکوک را از مرجع مربوطه استعلام نماید.

      ثبت نظر
   • ماده 30 : پرداخت مبلغ تعهد مقاطع پایین و ارائه گواهی انجام کار برای مقاطع بالاتر

     دانش آموختگان می توانند مبلغ تعهد مقاطع پایین تر را پرداخت و گواهی انجام کار خود را برای مقطع بالاتر ارائه دهند.

     ثبت نظر
   • ماده 31 : ارائه گواهی انجام کاربعد از تاریخ فراغت از تحصیل در آن مقطع

     ارائه گواهی انجام کار برای هر مقطع بایستی بعد از تاریخ فراغت از تحصیل فرد در آن مقطع باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 32 : عدم پذیرش گواهی انجام کار ارائه شده در یک مقطع برای مقاطع دیگر

     گواهی انجام کار ارائه شده برای انجام تعهد خدمت در یک مقطع برای مقاطع دیگر قابل پذیرش نمی باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 33 : محاسبه انجام خدمت وظیفه عمومی پس از تاریخ فراغت از تحصیل برای لغو تعهد متقاضی

     انجام خدمت وظیفه عمومی پس از تاریخ فراغت از تحصیل، ترک تحصیل و یا اخراج، جزء خدمات موثر در انجام تعهد خدمت متقاضی محسوب شده و تاریخ و مدت زمان مندرج در پشت کارت پایان خدمت مبنای محاسبه می باشد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • صدور معرفی نامه به نظام وظیفه جهت انجام خدمت سربازی برای افراد فوق (دانش آموخته، انصرافی و اخراجی) قبل از ایفای تعهد خدمت بلامانع می باشد.

      ثبت نظر
   • ماده 34 : شرط پذیرش خدمت وظیفه دانشجویان نخبه برای ایفای تعهد خدمت

     دانش آموختگانی که خدمت وظیفه عمومی ایشان با استفاده از امکانات بنیاد نخبگان به پروژه تبدیل شده است، سابقه فعالیت ایشان در طول زمانی که مشمول بیمه هستند، می تواند جهت انجام تعهد خدمت محاسبه گردد. مگر درحالتی که این فعالیت حین تحصیل دوره روزانه باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 35 : محاسبه گواهی انجام کار پس از تاریخ فراغت جهت انجام تعهد خدمت

     جهت انجام تعهد خدمت، گواهی کار پس از تاریخ فراغت، انصراف و اخراج از تحصیل ملاک محاسبه می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 36 : تعهد خدمت دانش آموختگان پذیرفته شده از طریق سهمیه استانداری ها

     انجام تعهد خدمت دانش آموختگان پذیرفته شده از طریق سهمیه استانداری ها، در صورت ارائه تاییدیه اشتغال به کار از استانداری محل خدمت مربوطه جهت لغو تعهد آموزش رایگان بلامانع است. در صورت اعلام نیاز استانداری به میزان مدت باقیمانده، گواهی انجام کار در سایر مناطق کشور نیز مورد قبول خواهد بود.

     ثبت نظر
    • تبصره:
     • دانشجویان انصرافی یا اخراجی نیز به تناسب مدت استفاده از آموزش رایگان، مشمول ماده فوق می باشند.

      ثبت نظر
   • ماده 37 : شرایط تحویل گواهی موقت مقاطع پایین به دانشجویان انصرافی یا اخراجی مقاطع ارشد و دکترا

     تحویل گواهی موقت مقطع پایین تر مندرج در پرونده تحصیلی مقطع بالاتر، به دانشجویان انصرافی و یا اخراجی که تصفیه حساب صندوق رفاه دانشجویان را انجام داده باشند، با اعلام مدت تعهد به دانشگاه مقطع پایین تر بلامانع است، مشروط به اینکه متقاضی قصد لغو تعهد و گرفتن اصل دانشنامه مقطع قبل را نداشته باشد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • چنانچه متقاضی فوق قصد گرفتن اصل دانشنامه از مقطع پایین تر را داشته باشد بایستی لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع ناتمام بالاتر را انجام دهد.

      ثبت نظر
   • ماده 38 : لغو تعهد متعهدین دستگاههای اجرایی و بورسیه وزارتخانه ها

     کلیه متعهدین دستگاه های اجرایی یا بورسیه وزارتخانه ها می توانند از سابقه خدمت ارائه شده جهت لغو بورس، در خصوص ایفای تعهدات خدمت آموزش رایگان نیز استفاده نمایند.

     ثبت نظر
   • ماده 39 : عدم تایید سابقه کار همزمان در چند محل جهت انجام تعهد خدمت

     ارائه سابقه کار همزمان در چند محل جهت انجام تعهد خدمت مورد قبول نبوده و در هر زمان تنها یک سند معتبر اشتغال مورد تایید می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 40 : شرط ارائه گواهی انجام کار در حین تحصیل مقطع بالاتر برای مقاطع پایین

     گواهی انجام کار در حین تحصیل مقطع بالاتر برای مقاطع پایین در صورتی که متقاضی در دوره روزانه مشغول به تحصیل نباشد برای مقاطع قبلی قابل قبول خواهد بود.

     ثبت نظر
   • ماده 41 : پرداخت مبلغ معادل تعهد خدمت آموزش رایگان

     دانش آموختگان در صورتی که تمام یا قسمتی از تعهد خود را بواسطه انجام کار معتبرایفا ننمایند می توانند تعهد خدمت خود را بطور کامل یا به تناسب عدم انجام، به سازمان پرداخت نمایند.

     ثبت نظر
   • ماده 42 : مبلغ تعهد برای هر نیمسال دانش آموختگان مقاطع مختلف

     مبلغ تعهد برای هر نیمسال تحصیلی دانش آموختگان مقاطع مختلف برابر حداقل واحد مجاز یک نیمسال تحصیلی محاسبه می شود:
     42-1) دوره های کاردانی و کارشناسی: 12 واحد درسی
     42-2) کارشناسی ارشد ناپیوسته: 8 واحد درسی
     42-3) دکتری تخصصی: 6 واحد درسی
      

     ثبت نظر
   • ماده 43 : ملاک محاسبه تعداد واحدهای انتخابی در مبلغ تعهد

     در هنگام بررسی مبلغ تعهد هر نیمسال، تعداد واحدهای انتخاب شده در ماده 42 ملاک محاسبه می باشد.
     43-1) در صورتی که دانشجو درهر نیمسال بیش از حداقل مجاز و یا کمتر از حداقل مجاز یک نیمسال تحصیلی نیز واحد انتخاب کرده باشد، همان شهریه نیمسال تحصیلی به حساب مبلغ تعهد نیمسال وی منظور می گردد.
     43-2) نیمسال هایی که دانشجویان مقطع دکتری مشغول به آماده سازی طرح رساله و آزمون جامع هستند در مبلغ باز پرداخت تعهد خدمت آموزش رایگان محاسبه نمی گردد.
     43-3) نیمسال ها و واحدهای دروس پیشناز نیز جزء تعهد خدمت آموزش رایگان محاسبه می گردد.

      

     ثبت نظر
   • ماده 44 : ملاک بودن سال پذیرش دانش آموخته جهت محاسبه هزینه تحصیلی دانش آموختگان ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای

     در مورد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای، شهریه و هزینه تحصیلی این افراد تا واحدهای کارشناسی براساس مقطع کارشناسی و واحدهای مربوط به مقطع کارشناسی ارشد براساس شهریه مقطع مذکور محاسبه می گردد و مبنا در همه موارد فوق سال پذیرش دانش آموخته می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 45 : ملاک بودن سال پذیرش دانش آموخته جهت محاسبه هزینه تحصیلی دانش آموختگان دکتری پیوسته

     در مورد دانش آموختگان دکتری پیوسته، شهریه و هزینه تحصیلی این افراد تا واحدهای کارشناسی بر اساس مقطع کارشناسی و واحدهای مربوط به مقطع کارشناسی ارشد بر اساس شهریه مقطع کارشناسی ارشد و واحدهای مقطع دکتری بر اساس تعرفه دوره دکتری تخصصی تعیین می گردد و مبنا در همه موارد فوق سال پذیرش دانش آموخته می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 46 : پرداخت هزینه تحصیلی برای دانش آموختگان سهمیه استانداری ها در صورت عدم نیاز از سوی استانداری ها

     افرادی که با استفاده ازسهمیه استانداری ها پذیرفته شده اند، پس از عدم نیاز استانداری مربوطه، چنانچه قبل از ایفای تعهد خدمت، تقاضای دریافت مدراک تحصیلی خود را داشته باشند، باید شهریه و هزینه تحصیلی خود را برابر با مقررات مربوطه پرداخت نمایند.

     ثبت نظر
   • ماده 47 : شرط دریافت مدارک تحصیلی برای دانشجویان انصرافی یا اخراجی

     دانشجویان انصرافی یا اخراجی چنانچه پس از ترک تحصیل و یا اخراج و قبل از انجام تعهد خدمت، تقاضای دریافت گواهی نامه مقطع قبلی خود را جهت لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی و گرفتن دانشنامه و ریزنمرات رسمی داشته باشند، باید مبلغ تعهد خدمت آموزش رایگان را پرداخت نمایند.

     ثبت نظر
   • ماده 48 : اعلام گروه هایی از دانش آموختگان و دانشجویان انصرافی یا اخراجی مشمول تقسیط یکساله برای مبلغ تعهد خدمت

     مبلغ معادل تعهد خدمت دانش آموختگان و دانشجویان انصرافی و یا اخراجی در موارد ذیل تا یکسال تقسیط می گردد:
     48-1) افرادی که تحت حمایت موسسات حمایتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و ...باشند.
     48-2) افرادی که متکفل خرج افراد تحت تکفل خود باشند.
     48-3) افرادی که خود یا بستگان درجه ایشان مبتلا به بیماری خاص باشند.
     48-4) خانواده معظم شهدا (فرزندان و همسر)، جانبازان(جانیازان، فرزندان و همسر)، رزمندگان( رزمندگان، فرزندان و همسر) و آزادگان( آزادگان، فرزندان و همسر)
     48-5) عدم بضاعت دانش آموخته که تشخیص آن به عهده اداره کل امور دانشجویان داخل می باشد.

      

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • تقسیط بیش ازیکسال طبق مقررات مربوطه می باشد.

      ثبت نظر
   • ماده 49 : شرایط تقسیط مبلغ تعهد خدمت از سمت اداره کل دانشجویان داخل

     تقاضای تقسیط و مدارک مربوط به آن به اداره کل دانشجویان داخل ارائه، پس از بررسی و احراز شرایط و موافقت وزارت، مراتب به دفتر حقوقی اعلام و دفتر مذکور مکلف است سند رسمی تعهد پرداخت از مدیون را با ضمانت دو نفر کارمند رسمی قطعی دولت اخذ و سند اصلی را در بایگانی خود نگهداری و رونوشت مصداق آن را برای اقدام به اداره کل امور دانشجویان داخل ارسال کند.

     ثبت نظر
   • ماده 50 : لغو تعهد خدمت آموزش رایگان با استفاده از گواهی عدم کاریابی

     تعهد خدمت دانش آموختگان با ارائه گواهی عدم کاریابی قابل قبول از اداره کل کار و اموراجتماعی استان توسط دانشگاه با رعایت مواد زیر پذیرفته می شود:

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • دانش آموختگان باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ دانش آموختگی با ارائه اصل گواهینامه پایان تحصیلات عکسدار در دفاتر کاریابی ثبت نام کنند.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • ثبت نام در دفاتر کاریابی و دریافت عدم کاریابی توسط دانش آموخته و یا وکیل وی امکان پذیر است.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • این فرصت برای آقایان در صورتی که کارت نظام وظیفه بعد از فراغت از تحصیل صادر شده باشد، بعد از تاریخ صدور کارت قابل محاسبه می باشد.

      ثبت نظر
    • تبصره 4 :
     • فرصت مذکور برای دانش آموختگان در صورتی که بلافاصله در مقطع تحصیلی بالاتر در دوره روزانه پذیرفته شوند، بعد از فراغت از تحصیل در مقطع بالاتر محاسبه می گردد.

      ثبت نظر
   • ماده 51 : شرایط الزامی برای دانش آموختگان دارای گواهی عدم کاریابی

     گذشت یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل و حضور در کشور در این مدت، برای کلیه دانش آموختگان دارای گواهی عدم کاریابی از ادارات کل کار و امور اجتماعی مراکز استان الزامی است.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • زمان احتساب یکسال برای آقایان از تاریخ صدور کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائم از خدمت در نظر گرفته می شود.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • زمان احتساب یکسال برای دانش آموختگان از آخرین مقطع تحصیلی دوره روزانه قابل قبول است.

      ثبت نظر
    • تبصره 3 :
     • در صورتیکه متقاضی در مقطع بالاتر دوره روزانه دانشجوی اخراجی، انصرافی باشد احتساب مدت یکسال برای کاریابی مقطع قبلی، از تاریخ اخراج یا انصراف مقطع بالاتر ناتمام محاسبه می شود.

      ثبت نظر
   • ماده 52 : پذیرش گواهی عدم کاریابی در صورت عدم استعلام تاییدیه تحصیلی مبنی بر اشتغال

     گواهی عدم کاریابی در صورتی که از تاریخ فراغت از تحصیل تا زمان اقدام به تصفیه تعهد خدمت، هیچ گونه تاییدیه تحصیلی مربوط به اشتغال در پرونده یا سابقه بیمه نداشته باشد، مورد قبول می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 53 :ثبت نام در دفاتر کاریابی از بالاترین مقطع

     اعلام عدم کاریابی در مقطع بالاتر، تعهد خدمت دانش آموختگان را در مقطع تحصیلی قبلی نیز لغو می نماید، ولیکن امور مربوط به هر مقطع به صورت جداگانه و به ترتیب از پایین ترین مقطع صورت می گیرد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • در صورت تحصیل دانشجو در رشته متفاوت در مقطع بالاتر، جهت استفاده از این فرصت در هر مقطع نیاز به گواهی عدم کاریابی مربوط به همان رشته را نیازمند است.

      ثبت نظر
   • ماده 54 : لغو گواهی عدم کاریابی پذیرفته شدگان سهمیه استانداری ها در صورت اعلام نیاز آن ارگان

     تعهد خدمت پذیرفته شدگان سهمیه استانداری ها با ارائه گواهی عدم کاریابی اداره کل کار و امور اجتماعی استان ها، در صورت اعلام نیاز به خدمت از سوی استانداری مربوطه لغو می گردد.

     ثبت نظر
   • ماده 55 : شرط استفاده از گواهی عدم کاریابی برای دانش آموختگان بورسیه

     دانش آموختگان بورسیه متعهد به خدمت به دستگاهها، پس از اعلام عدم نیاز دستگاه مربوطه می تواند از طریق عدم کاریابی نسبت به تصفیه تعهد خدمت اقدام نمایند.

     ثبت نظر
   • ماده 56 : شرایط لغو تعهد دانش آموختگان رشته های دامپزشکی از طریق گواهی عدم کاریابی

     لغو تعهد خدمت آموزش رایگان، از طریق گواهی عدم کاریابی دانش آموختگان رشته های دامپزشکی، پس از اعلام انجام طرح خدمت نیروی انسانی و یا معافیت از طرح مذکور از سوی سازمان دامپزشکی کشور میسر است.

     ثبت نظر
   • ماده 57 : عدم استفاده از گواهی عدم کاریابی در حین تحصیل

     دانشجویان شاغل به تحصیل در کلیه دوره های تحصیلی مقاطع بالاتر یا تحصیل مجدد در همان مقطع دوره روزانه نمی توانند گواهی عدم کاریابی در حین تحصیل برای لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی ارائه نمایند.

     ثبت نظر
   • ماده 58 : استفاده از گواهی عدم کاریابی برای دانش آموختگان تحصیل همزمان

     دانش آموختگانی که همزمان در دو رشته تحصیل نموده اند می توانند با استفاده از گواهی عدم کاریابی برای هرکدام از دو رشته نسبت به تصفیه اقدام کنند.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • ثبت نام افراد مذکور برای کاریابی در صورت دانش آموختگی در دو رشته امکان پذیر می باشد.

      ثبت نظر
   • ماده 59 : عدم بهره مندی ازفرصت عدم کاریابی برای دانشجویان انصرافی و اخراجی

     دانشجویان انصرافی و اخراجی نمی توانند از فرصت عدم کاریابی جهت تصفیه آموزش رایگان مقطع ناتمام استفاده نمایند.

     ثبت نظر
   • ماده 60: لغو تعهد خدمت دانش آموختگان بازنشسته

     لغو تعهد خدمت دانش آموختگان بازنشسته با ارائه حکم بازنشستگی و به شرط حضور در کشور بلامانع است.

     ثبت نظر
   • ماده 61 : لغو تعهد خدمت از طریق کارافتادگی

     لغو تعهد خدمت دانش آموختگان، دانشجویان انصرافی و اخراجی به علت از کارافتادگی و عدم توانایی انجام تعهد خدمت، با ذکر صریح عبارت" نامبرده قادربه کارکردن نمی باشد" از سوی شورای پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی استان محل تحصیل شان انجام می شود.لذا افرادی که صرفاً توانایی انجام کار خاصی ندارند، از تعهد خدمت آموزش رایگان معاف نخواهند شد.

     ثبت نظر
   • ماده 62 : شرط تحویل مدارک دانش آموختگان فوت شده

     تحویل مدارک تحصیلی دانش آموختگانی که پس از پایان تحصیلات فوت نموده اند با ارائه گواهی فوت و به اتفاق کلیه وارثین بلامانع است.

     ثبت نظر
   • ماده 63 : شرط تعویق ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان انصرافی و اخراجی

     دانشجویان انصرافی و اخراجی، در صورتی که متقاضی ادامه تحصیل در کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی باشند( به جز دانشگاه آزاد اسلامی) می توانند ایفای تعهد خدمت خود را تا پایان تحصیلات مقطع جدید به تعویق بیاندازند.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • دانشجویان انصرافی و اخراجی استفاده کننده از بورسیه، با لغو تعهد بورسیه می توانند در صورت تحصیل مجدد تعهدات خدمت مقطع ناتمام پیشین را به تعویق انداخته و به تعهدات مقطع جدید اضافه نمایند

      ثبت نظر
    • تبصره 2:
     • تعویق تعهدات دانشجویان انصرافی، اخراجی متعهد به دستگاه های اجرایی منوط به موافقت دستگاه های ذیربط می باشد.

      ثبت نظر
   • ماده 64 : شرط تعویق ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان روزانه کلیه مقاطع تحصیلی

     دانش آموختگان روزانه کلیه مقاطع تحصیلی در صورتی که از طریق سازمان سنجش کشور در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی بالاتر قبول شده باشند می توانند تعهد خدمت آموزش رایگان خویش را تا پایان تحصیلات مقطع بالاتر به تعویق بیاندازند.

     ثبت نظر
    • تبصره 1 :
     • ارسال تاییدیه تحصیلی برای این افراد در صورتی که در دوره نوبت دوم، شهریه پرداز، غیرانتفاعی–غیردولتی، دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور پذیرفته شده باشند، با قید " مدت بهره مندی تحصیل از مزایای آموزش رایگان" انجام گردد و موسسه جدید ملزم به درج میزان تعهد آموزش رایگان مقطع قبلی در گواهی فراغت از تحصیل دانشجو بوده و صدور دانشنامه مقطع جدید منوط به ارائه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان مقطع قبلی می باشد.

      ثبت نظر
    • تبصره 2 :
     • دانش آموختگانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی را دارند چنانچه درخواست تعویق تعهدات آموزش رایگان خود را تا زمان فراغت از تحصیل در مقطع بالاتر داشته باشد، موسسه می بایست با اخذ تعهد رسمی، ریزنمرات وی را به صورت محرمانه همراه با کپی تعهدنامه به دانشگاه آزاد اسلامی ارسال نماید.

      ثبت نظر
   • ماده 65 :شرط تعویق ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان دانش آموختگان روزانه انتقالی به سایر موسسات

     دانشجویان دوره روزانه که به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ( دوره های غیرانتفاعی، پیام نور، علمی – کاربردی، شهریه پرداز) انتقال می یابند، می توانند تعهد خدمت خویش را تا پایان تحصیلات بدون تصفیه حساب با صندوق رفاه دانشجویان به تعویق بیاندازند.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • دانشجویانی که از طریق تکمیل ظرفیت به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، علوم پزشکی و دانشگاه فرهنگیان انتقال می یابند نیز می توانند تعهد خدمت خویش را تا پایان تحصیلات بدون تصفیه حساب صندوق رفاه دانشجویان به تعویق بیاندازند.

      ثبت نظر
   • ماده 66 : شرایط ارسال تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان به سایر موسسات

     ارسال تاییدیه تحصیلی (ریزنمرات تایید نشده و تصویر گواهی موقت پایان تحصیلات) برای دانش آموختگان به دانشگاه های مقاطع تحصیلی بالاتر به صورت محرمانه  و با قید مدت تعهد خدمت و سهمیه منطقه پذیرفته شده و ذکر عبارات ذیل در متن نامه ارسالی" ریزنمرات نباید به صاحبش تسلیم شود" و " در صورت عدم نیاز به آن دانشگاه عودت گردد و ریزنمرات فوق منحصراً برای ارائه به آن دانشگاه و یا سازمان صادر شده و فاقد هر گونه ارزش دیگری از جمله ترجمه را دارا می باشد" صورت می پذیرد.

     ثبت نظر
   • ماده 67 : شرط ارسال تاییدیه دانش آموختگان تحصیل همزمان در مقطع کارشناسی و مقطع پزشکی

     ارسال تاییدیه تحصیلی برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی که مجدد در همان مقطع و مقاطع پزشکی پذیرش می شوند، به صورت محرمانه و قید مدت تعهد خدمت آموزش رایگان بلامانع می باشد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • درخصوص افراد فوق الذکر در صورت درخواست ریزنمرات و ارسال آن به دانشگاه جدید جهت معادل سازی و تطبیق واحد بایستی لغو تعهد خدمت آموزش رایگان صورت گیرد.

      ثبت نظر
   • ماده 68 : اعلام هزینه های آموزش رایگان توسط سازمان امور دانشجویان

     هزینه های آموزش رایگان هر سال توسط سازمان اعلام می گردد.

     ثبت نظر
   • ماده 69 : واریز هزینه های آموزش رایگان به حساب سازمان امور دانشجویان

     هزینه های محاسبه شده آموزش رایگان به شماره حسابی که توسط سازمان اعلام می گردد بایستی واریز شود.

     ثبت نظر
   • ماده 70 : ثبت نام در سامانه سجاد جهت لغو تعهد آموزش رایگان

     ارائه درخواست جهت لغو تعهد خدمت آموزش رایگان از طریق سامانه سجاد سازمان توسط متقاضی صورت می گیرد و دانشگاه پس از بررسی و تایید درخواست، لغو تعهد افراد را تایید و چنانچه اداره کل امور دانشجویان داخل نیز لغو تعهد متقاضی را تایید نماید، صدور مدارک با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد.

     ثبت نظر
   • ماده 71 : گواهی موقت پایان تحصیلات ، گواهی معتبر قابل ارائه در کلیه نهادهای داخلی کشور

     گواهی نامه موقت تحصیلی کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مدت اعتبارشان در کلیه نهادهای داخلی کشور معتبر بوده و دانش آموخته نیاز به ارائه هیچ گونه مدرکی اعم از گواهی یا دانشنامه ندارد.

     ثبت نظر
   • ماده 72 : شرط تحویل مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی به دانش آموختگان پسر

     اخذ مدرک دیپلم از پذیرفته شدگان توسط موسسات به منظور اطلاع ازسوابق آموزشی آنان می باشد، براین اساس پس از فراغت از تحصیل در مقطع دانشگاهی، تحویل مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی و ریزنمرات آن به دانش آموختگان( آقایان مشروط به انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن) بلامانع می باشد.

     ثبت نظر
    • تبصره :
     • تحویل مدارک فوق به دانشجویان انصرافی و اخراجی مشروط به لغو تعهد خدمت آموزش رایگان است.

      ثبت نظر
   • ماده 73 : استعلام سایر موارد پیش بینی نشده در دستورالعمل توسط موسسات

     موارد پیش بینی نشده در دستورالعمل فوق با استعلام موسسه و اعلام نظر رییس سازمان قابل بررسی است.

     ثبت نظر
   • ماده 74 : تاریخ اجرای دستورالعمل و تعداد ماده ها و تبصره های آن

     این دستورالعمل در 74 ماده، 59 بند و31 تبصره در تاریخ 1396/10/26 به تایید وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا بوده و کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه های قبلی مرتبط ملغی می گردد.

     ثبت نظر

ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."
     
سوالات متداول این سند