صاحب سند : آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرجع تصویب کننده : وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

مخاطب : دانشجوی کارشناسی

زمان تصویب - زمان ابلاغ : 1376/07/01 - 1376/07/01

بازه اثرگذاری : 1376/07/01 -- 1391/06/30

سند مرتبط قبلی: ندارد

اطلاعات سند
تعداد بازدید
11
تعداد دریافت
0


آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي پیوسته و کارشناسی ناپیوسته سال 1376

آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي پيشنهادي كميسيون تدوين آيين نامه ها كه در جلسات 316 الي 339 شـوراي عـالي برنامه ريزي مورد بررسي و تصويب قرار گرفته بود در سيصد و سي و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مـورخ 1376/2/14 در 12 فصل، 66 ماده و 48 تبصره به تصويب نهايي رسيد. اين آيين نامه براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيلي 77-1376 و بعد ورود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ميشـوند لازم الاجرا است و از اين تاريخ به بعد كليه آيين نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با آن براي اين دسته از دانشجويان لغو مي شود. 


  • آئین نامه آموزشی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ۷۶

ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."
     
سوالات متداول این سند