صاحب سند : آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرجع تصویب کننده : شورای آموزشی دانشگاه

مخاطب : دانشجوی دکتری-دانشجوی ارشد-دانشجوی کارشناسی-هیأت علمی

زمان تصویب - زمان ابلاغ : 1398/08/04 - 1398/08/04

بازه اثرگذاری : 1398/08/04 -- 1402/07/01

سند مرتبط قبلی: ندارد

سند مرتبط بعدی: ندارد

اطلاعات سند
تعداد بازدید
0
تعداد دریافت
0


شیوه نامه برگزاری مسابقات علمی دانشجویی و دانش آموزی دانشگاه بیرجند


 • شیوه نامه برگزاری مسابقات علمی دانشجویی و دانش آموزی دانشگاه بیرجند
  • متن شیوه نامه
   • مقدمه :

     دانشگاه بیرجند و گروه هدایت استعدادهای درخشان، به منظور تشويق و ترغيب دانشجويان و دانش آموزان به مطالعه، پژوهش، نوآوری و نیز ايجاد فضای رقابتی و نشاط در جهت بروز بهتر استعدادها، هر ساله نسبت به برگزاری مسابقات علمی دانشجويی و دانش آموزی اقدام خواهد نمود. در این راستا، گروه هدایت استعدادهای درخشان با توجه به سند راهبردی دانشگاه و در راستای تدوین و اجرای طرح مدیریت استعدادها بند (Wo2-A8) موجود در جدول شماره 6-9 این سند، اقدام به تهیه « شیوه نامه مسابقات علمی دانشجویی و دانش آموزی دانشگاه بیرجند » مشتمل بر 4 ماده نموده است.

     ثبت نظر
   • ماده 1 : فراخوان برگزاری مسابقه

     در ابتدای هر سال تحصیلی گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه بیرجند، طی نامه رسمی به دانشکده ها، درخواست ارسال طرح های پیشنهادی، جهت برگزاری مسابقات علمی دانش آموزی و دانشجویی قابل اجرا در آن دانشکده را خواهد داشت.
     در مرحله بعد، گروه های آموزشی با توجه به تخصص و قابلیت های موجود اقدام به تهیه طرح های پیشنهادی خواهند نمود.

     ثبت نظر
   • ماده 2 : در طرح پیشنهادی مسابقات علمی، بایستی شرایط زیر لحاظ گردد:

     الف) مسابقات در یکی از سطوح زیر تعریف شود:
     مسابقات ملی : حداقل از 5 استان شرکت کننده داشته باشد و دارای فراخوان ملی باشد.
     مسابقات منطقه ای : حداقل در 3 استان فراخوان داشته باشد.
     مسابقات استانی : حداقل در 2 شهرستان (دانشگاه) استان فراخوان داشته باشد.
     مسابقات درون دانشگاهی : در سطح دانشگاه بیرجند و یا آموزش پرورش بیرجند باشد.
     ب) هر مسابقه حداقل پنج تیم شرکت کننده داشته باشد. تعداد اعضای هر تیم متناسب با نوع مسابقه انتخاب می گردند که حداکثر می توانند 7 نفر باشند. در موارد استثنا و با تایید گروه استعداد درخشان، تعداد می تواند افزایش یابد.
     ج) دانش آموختگان متقاضی در مقطع کارشناسی، حداقل دارای معدل 14 و دانش آموزان متقاضی حداقل دارای معدل 16 باشند.
     د) هزینه های اجرای مسابقه در طرح برآورد گردد و در صورت موافقت با طرح، توسط گروه هدایت استعدادهای درخشان تامین خواهد شد.
     ه) در برگزاری مسابقات روال داوری تخصصی دیده و حداقل یک نفر عضو هیات علمی به عنوان داور، بر مسابقه نظارت داشته باشد. این داور می تواند مسئول اجرایی طرح یا عضو هیات علمی دیگری باشد.
     و) یک نفر عضو هیات علمی متخصص به عنوان مسئول اجرایی برگزاری مسابقه علمی در طرح پیشنهاد گردد.
     ه) در طرح های مسابقات دانش آموزی، توصیه می شود قبل از برگزاری، فرد مسئول اجرایی مسابقه با آموزش و پرورش نیازسنجی نماید.

     ثبت نظر
   • ماده 3- تعیین اعتبار و کیفیت علمی مسابقه

     کیفیت علمی مسابقه پس از موافقت گروه (مدیرگروه) آموزشی و گروه هدایت استعدادهای درخشان، لازم است به تایید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برسد.

     ثبت نظر
   • ماده 4- افراد برگزیده و تسهیلات

     نفر اول مسابقات دانشگاهی و استانی، نفرات اول تا سوم مسابقات منطقه ای و ملی از مزایای شیوه نامه توانمندسازی استعدادهای درخشان بهره مند خواهند شد. در مسابقات دانش آموزی نیز به نفر اول و نیز دوم و سوم (در صورتیکه مسابقه در سطح ملی و منطقه ای برگزار گردد)، کارت هدیه به مبلغ 200، 150 و 100 هزار تومانی تعلق خواهد گرفت.

     ثبت نظر
    • ملاحظه 1 :
     • عضو هیات علمی مسئول اجرایی مسابقه، علاوه بر دریافت گواهی برگزاری، به ازای ساعات مشارکت در برگزاری مسابقه، حق التدریس دریافت خواهد نمود. سقف ساعات برگزاری مسابقه جهت دریافت حق التدریس 7 ساعت است که بین داوران و مسئول اجرایی با تایید رئیس گروه هدایت استعدادهای درخشان، تقسیم خواهد شد.

      ثبت نظر
    • ملاحظه 2 :
     • در مسابقات دانش آموزی، پس از موافقت دانشگاه بیرجند، مکاتبه رسمی با آموزش و پرورش جهت اجرای مسابقه صورت خواهد گرفت.

      ثبت نظر

ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."
     
سوالات متداول این سند