صاحب سند : آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مرجع تصویب کننده : شورای آموزشی دانشگاه

مخاطب : مدیر گروه-معاون آموزشی-هیأت علمی

زمان تصویب - زمان ابلاغ : 1399/03/10 - 1399/03/10

بازه اثرگذاری : 1399/03/10 -- 1402/07/01

سند مرتبط قبلی: ندارد

سند مرتبط بعدی: ندارد

اطلاعات سند
تعداد بازدید
0
تعداد دریافت
0


آیین نامه حمایت از فعالیت های کیفیت بخشی آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند


 • آیین نامه حمایت از فعالیت های کیفیت بخشی آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند
  • متن آیین نامه
   • ماده 1: مقدمه

     در راستای حرکت به سمت چشم‌انداز دانشگاه بیرجند برای تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد در حل مسائل جامعه و ارتقاء کیفیت آموزش های دانشگاه و بر اساس حمایت از مجموعه فعالیت های اعضاء هیأت‌علمی که منجر به ارتقاء کیفیت  فعالیت‌های آموزشی، افزایش توان اشتغال‌پذیری و کارآفرینی دانشجویان در دانشگاه بیرجند می شود، این آیین نامه تدوین می‌گردد. 

     ثبت نظر
   • ماده 2: اهداف
     1. اقدام در جهت برنامه عملیاتی "تدوین آیین نامه گرنت آموزشی (WO1-A9)" در سند راهبردی دانشگاه
     2. فراهم آوردن زمینه ارتقاء رتبه در دانشگاه بیرجند در شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور 
     3. ارتقاء کیفیت آموزش‌های دانشگاه به‌ گونه‌ای که منجر به توانمندسازی و ارتقاء شایستگی های حرفه‌ای و اخلاقی دانشجویان گردد.
     4. زمینه‌سازی و حمایت از حرکت به سمت آموزش های پژوهش محور
     5. فراهم آوردن زمینه حمایتی و اجرایی مناسب برای آیین‌نامه ارتقاء توان اشتغالپذیری دانشجویان دوره کارشناسی
     6. اقدام در جهت برنامه عملیاتی "تدوین شیوه نامه اجرایی ارتقاء روش های آموزشی و تشکیل کمیته بهبود و ارزیابی عملکرد روش¬های آموزشی" (WT1-A5).
     7. حمایت از اعضاء هیأت‌ علمی دانشگاه در راستای طراحی، تدوین و اجرای برنامه های درسی جدید، روش های -نوین تدریس و  نوآوری های آموزشی
     8. حمایت از مجموعه فعالیت های مربوط به توسعه آموزش الکترونیکی باهدف توانمندسازی دانشجویان و تنوع ‌بخشی به منابع آموزش عالی (موضوع راهبرد 4  تنوع بخشی به منابع آموزش عالی نامه 11/02/1398 به شماره، 28496 مقام عالی وزارت عتف)
       
     ثبت نظر
   • ماده 3: تعاریف

     1)    اعتبار ویژه آموزشی: اعتبار مالی آموزشی است که در قبال خدماتی از اعضای هیأت ‌علمی که منجر به ارتقاء کیفیت آموزشی می‌شود؛ به آن ها اختصاص می یابد.
     2)    استاد نمونه آموزشی: به فردی گفته می‌شود که بر اساس رتبه‌بندی دانشگاه به‌عنوان استاد نمونه واحد دانشگاهی انتخاب می‌شود.
     3)    حضور مؤثر: حضور تمام‌وقت، شرکت در جلسات گروه و دانشکده، حضور به‌موقع در کلاس و جلسه امتحان، پاسخگویی به دانشجویان، اعلام زمان حضور و مشاوره در دفتر کار و سایت دانشگاه.
     4)    دانش‌پژوهی آموزشي: به مجموعه فعالیت های پژوهشی عضو اطلاق می‌شود که به مسائل آموزشی رشته تخصصی عضو مربوط است و منجر به ارتقاء کیفیت آموزشی می‌گردد.
     5)    روش‌های نوین آموزش: به روش‌هایی از آموزش اطلاق می‌شود که عضو در ارائه درس خود فراتر از روش‌های متداول رفته به‌گونه‌ای که باعث جذابیت و اثربخشی بیشتر تدریس می شود.
     6)    طرح درس (درس‌نامه): سندی است که توسط مدرس تدوین می‌شود و در آن برای تمام جلسات یک درس در یک نیمسال آموزشی، اهداف، محتوا، روش‌های آموزش و ارزشیابی را مشخص می کند.
     7)    راهنمای مطالعه: سندی است شامل مجموعه راهنمایی هایی که به دانشجویان می‌شود تا با موفقیت به اهداف یک دروس یا دوره دست یابند.
     8)    محتوای الکترونیکی آموزشی: مجموعه محتوای تعاملی و چندرسانه‌ای است که قابلیت ارائه در بستر وب یا سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه را دارد.
     9)    آزمون الکترونیکی: مجموعه آزمون هایی در قالب‌های تشریحی، چندگزینه‌ای و سایر انواع آزمون است که برای یک درس طراحی می‌شود و در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه قرار می‌گیرد.
     10)    دروس آزاد برخط انبوه (موک): دوره‌های کوتاه یا مجموعه دروسی را شامل می‌شود که توسط یک یا چند نفر طراحی و در بستر وب ارائه می‌شود و برای تعداد انبوهی از افراد در دسترس است. 
     11)    ریزدرس‌ها: مجموعه دروس کوتاهی هستند که کمتر از یک نیمسال طول می‌کشد و به‌عنوان مکمل برنامه درسی برای افزایش شایستگی حرفه ای و توان اشتغال پذیری دانشجویان ارائه می‌شود و کاستی های برنامه درسی رسمی را جبران می کند.
     12)    دانشجوی برجسته: به دانشجویی اطلاق می‌شود که در المپیادها، کنکورها و جشنواره‌های ملی کسب افتخار داشته ‌است. 

      

     ثبت نظر
   • ماده 4: تخصیص امتیاز

     در این بخش جداول تخصیص امتیاز آورده شده اند:

     ثبت نظر
    • 4.1. فعالیت های افزایش توان اشتغال پذیری
     • ردیف موضوع حداکثر امتیاز  مورد حداکثر امتیاز دوره توضیحات
      1 انجام بازدیدهای علمی داخل استان 0.5 5 برای هر روز
      2 انجام بازدیدهای علمی خارج از استان 2 10 برای هر روز
      3 برگزاری کلاس در محیط‌های واقعی 0/5 5  مانند مزرعه و یا برگزاری کلاس در سازمان‌ها مرتبط با حرفه دانشجو برای دروسی که برگزاری کلاس خارج از کلاس جزء سرفصل درس نیست.
      4 برگزاری استارت آپ ها 5 20 امتیاز برای هر رویداد
      5 طراحی و برگزاری مسابقات علمی 3 10 امتیاز هر مسابقه
      6 تدوین استانداردهای(صلاحیت های) حرفه ای برای رشته های دایر و جدید 4 10  
      7 طراحی و تدوین دستور کار آزمایشگاه و کارگاه آموزشی 4 10  
      8 تجهیز وراه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه آموزشی 5 8  
      9 طراحی واجرای ریزدرس ها 2 20  
      10 همکاری با انجمن های علمی 4 10 برای هر نیمسال

       

      ثبت نظر
    • 4.2. برنامه درسی، فناوری آموزشی و روش آموزش و ارزشیابی
     • ردیف موضوع حداکثر امتیاز مورد حداکثر امتیاز دوره توضیحات
      1 ايجاد رشته‌های جديد و میان‌رشته‌ای با رويكرد رفع نيازهاي اساسي كشور و ترويج كارآفريني 10 30 به ازای هر واحد
      2 نوشتن و پیگیری آوردن یک‌رشته جدید در دانشگاه 7 14  
      3 طراحی برنامه درسی یک دوره 7 21  
      4 بازنگری برنامه درسی یک دوره 5 15  
      5 طراحی برنامه درسی یک درس 2 10  
      6 بازنگری  برنامه درسی یک درس 1 10  
      7 تدوین و  ارائه درس‌نامه در سامانه دانشگاه 1 10  
      8 تدریس مشارکتی به همراه خبرگان خارج از دانشگاه و یا همکاران خارج از گروه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی 0.5 5  
      9 طراحی و اجرای یک روش نوین تدریس 3 20  
      10 طراحی و اجرای روش‌های نوین ارزشیابی از دانشجو 3 20  
      11 ارزشیابی دوره ها، برنامه‌های درسی 7 28  
      12 تدریس کلاس های آمادگی المپیاد دانشجویی 2 50  
      13 طراحی سؤالات المپیادهای دانشجویی، کنکور سراسری 2 10  
      14 داوری جشنواره‌ها 2 10  
      15 طراحی و تولید محصولات کمک ‌آموزشی 7 21  
      16 لوح فشرده آموزشی با رعایت اصول علمی و نظریه‌های یاددهی-یادگیری 7 21  
      17 تدوین راهنمای مطالعه درس 2 6  
      18 ایجاد وب ‌سایت آموزشی شخصی 5 5 هر سال
      19 مشارکت در تدوین فرایندها، استانداردها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی که در راستای ارتقاء کیفیت آموزش باشد 5 20  
      20 مشارکت در طراحی و تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی حوزه آموزش دانشگاه 5 20  
      21 تولید محتوای الکترونیکی استاندارد (چندرسانه‌ای ای-تعاملی) برای دروس 10 50 به ازای هر ساعت
      22 طراحی آزمون الکترونیکی استاندارد برای دروس 5 25  
      23 برگزاری کلاس مجازی برای دروس 2 30 به ازای هر ساعت
      24 طراحی و پیاده‌سازی دروس آزاد برخط انبوه (MOOC) 5 50 به ازای هر ساعت

       

      ثبت نظر
    • 4.3. طراحی و اجرای دوره ای آموزشی و تدریس
     • ردیف موضوع حداکثر امتیاز مورد حداکثر امتیاز دوره توضیحات
      1 برگزاری دوره های آموزشی کوتاه‌مدت دارای مجوز از آموزش‌های آزاد 2 10 برای هر ساعت
      2 شرکت در نشست‌های علمی، کارگاه های آموزشی با موضوع مرتبط با آموزش 0.5 20 امتیاز برای هر ساعت
      3 اجرای دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، سمینار و سخنرانی برای کارکنان دانشگاه و سایر سازمان‌ها 3 10 امتیاز برای هر ساعت
      4 برگزاری نشست علمی با موضوعات مربوط به آموزش، رشته تخصصی عضو 3 10 امتیاز برای هر ساعت
      5 شرکت در نشست‌ها و هم ‌اندیشی‌های حوزه معاونت آموزشی دانشگاه 0.5 3 امتیاز برای هر نشست
      6 تدریس به دانشجویان غیر ایرانی (فارسی/انگلیسی) 3 20 به ازای هر کلاس در هر نیمسال
      7 تدریس در خارج از کشور 5 50 به ازای هر ساعت
      8 برگزاری کلاس اضافی (جبرانی اضافه بیش از 16 ساعت در هر نیمسال برای هر واحد) 0.5 2 به ازای هر ساعت

       

      ثبت نظر
    • 4.4. نظم آموزشی
     • ردیف موضوع حداکثر امتیاز مورد حداکثر امتیاز دوره توضیحات
        حضور مؤثر 10 20 در هر نیمسال
        رعایت مهلت اعلام نمرات امتحانی در یک نیمسال تحصیلی 3 6 در هر نیمسال

       

      ثبت نظر
    • 4.5. کسب افتخارات آموزشی
     • ردیف موضوع حداکثر امتیاز مورد حداکثر امتیاز دوره  توضیحات
      1 عضو هیأت ‌علمی نمونه کشوری 50 100  
      2 عضو هیأت ‌علمی نمونه آموزشی دانشگاه 10 20  
      3 عضو هیأت ‌علمی نمونه آموزشی دانشکده 5 10  
      4 عضو هیأت ‌علمی نمونه آموزشی گروه 25 5  
      5 اختراع ثبت ‌شده در حوزه آموزش 20 50  
      6 داشتن دانش آموخته برجسته 20 100 امتیاز این بند به تمام اعضاء گروه علمی مربوطه اختصاص می یابد

       

      ثبت نظر
    • 4.6. دانش پژوهی آموزشی
     • ردیف موضوع حداکثر امتیاز مورد حداکثر امتیاز دوره توضیحات
      1 چاپ مقاله در مجلات علمی-پژوهشی داخلی  و بین‌المللی با موضوع آموزش 7 35 به‌عنوان ‌مثال فصلنامه آموزش مهندسی ایران
      2 چاپ مقاله در مجلات علمی ترویجی داخلی با موضوع آموزش 5 10 به‌عنوان‌مثال نامه آموزش عالی
      3 مقاله ارائه ‌شده در همایش های آموزش مربوط به رشته و یا با موضوع آموزش در همایش‌های معتبر داخلی و بین‌المللی 3 6  
      4 طرح پژوهشی درون دانشگاهی با موضوع آموزشی مرتبط به تخصص فرد 7 21  
      5 طرح پژوهشی بیرون از دانشگاه با موضوع آموزشی مرتبط به تخصص فرد 10 30  
      6 داوری مقالات در مجلات معتبر داخلی با موضوع آموزش مرتبط با تخصص فرد 0.5 5  
      7 کرسی های نظریه پردازی درزمینه‌ی آموزش 10 30  
      8 تألیف یا ترجمه کتاب درسی 10 30  
      9 انجام درس پژوهی 5 10  

      تبصره 1.  امتیازات موضوع"دانش‌پژوهشی آموزشی" برای اعضاء هیأت‌علمی گروه علوم تربیتی با ضریب 0.75 محاسبه خواهد شد

      ثبت نظر
    • 4.7. سایر
     • ردیف موضوع حداکثر امتیاز مورد حداکثر امتیاز دوره توضیحات
      1 انجام وظایف مربوط به استاد راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی 2 12 به ازای هر 10 نفر در هر نیمسال
      2 ارائه خدمات مشاوره تدریس و یادگیری به همکاران 1 10 هر ساعت
      3 دریافت خدمات مشاوره تدریس و یادگیری 1 10 هر ساعت
      4 تسلط بر زبان خارجی 10 30 نمره بالای 70 درصد آزمون
      5 حضور در رسانه های جمعی 5 20 تعداد
      6 ارائه مقاله آموزشی در رسانه ها مانند روزنامه‌ها یا خبرگزاری‌های معتبر 2 10  
      7 اجرای برنامه‌های جذب دانشجو 5 20 حضور در مدارس و ...

      تبصره 2.  به فعالیت‌های مشترک اعضای محترم هیأت‌ علمی تا سه نفر امتیاز کامل تعلق می‌گیرد

      ثبت نظر
   • ماده 5: میزان تخصیص اعتبار ویژه آموزشی

     1. اعتبار ویژه آموزشی برای اعضای هیأت‌علمی از محل اعتبارات هزینه ای همان سال پیش بینی و تخصیص خواهد یافت.

     2. ارزش ریالی هر امتیاز بر اساس بودجه تخصیصی معین می‌شود و حاصل‌ضرب امتیاز کسب‌شده عضو بر ارزش ریالی هر امتیاز؛ اعتبار ویژه آموزشی عضو را شکل می¬دهد.

     3. دوره زمانی اختصاص اعتبار ویژه آموزشی به‌طور سالانه محاسبه می شود.

     ثبت نظر
   • ماده 6: مراجع بررسی کننده اعتبار ویژه آموزشی

     1. مرجع رسیدگی‌کننده در واحد دانشگاهی(دانشکده، آموزشکده و ...)، "کارگروه منتخب شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی" است.

     2. مرجع نهایی بررسی و تأیید در دانشگاه، "کارگروه  منتخب اعتبار ویژه آموزشی" با ترکیب اعضاء زیراست:

     2.1. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه(رئیس کارگروه)

     2.2. رئیس گروه برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه(دبیر کارگروه)

     2.3. مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه

     2.4. مدیر امور آموزشی دانشگاه

     2.5. مدیر تحصیلات تکمیلی

     2.6. رئیس گروه استعدادهای درخشان

     2.7. رئیس اداره آموزش‌های آزاد

     2.8. معاون آموزشی پردیس/ دانشکده مرتبط

     ثبت نظر
   • ماده 7: هزینه کرد اعتبار ویژه آموزشی

     50 درصد از اعتبار ویژه کسب‌شده توسط عضو هیأت‌علمی در اختیار فرد قرار می گیرد تا در راستای ارتقاء کیفیت آموزش هزینه کند و 50 درصد مابقی برابر جدول زیر هزینه خواهد شد

     ردیف موضوع واحد مرجع تایید
     1 شرکت در نشست‌های علمی، کارگاه های آموزشی با موضوع مرتبط با آموزش   حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
     2 خرید یا ارتقاء تجهیزات آموزشی   برگ خرید
     3 در اختیار گرفتن دستیار آموزشی نفر ساعت گزارش استاد، تأیید دستیار و قرارداد
     4 سایر مواردي که می‌تواند منجر به ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه گردد به طور موردی گزارش استاد و تأیید حوزه معاونت آموزشی

      

     این آیین‌نامه در 7 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 10/03/99 هیأت‌رئیسه دانشگاه بیرجند به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل‌اجرا است

     ثبت نظر

ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."
     
سوالات متداول این سند