4.2. برنامه درسی، فناوری آموزشی و روش آموزش و ارزشیابی
ردیف موضوع حداکثر امتیاز مورد حداکثر امتیاز دوره توضیحات
1 ايجاد رشته‌های جديد و میان‌رشته‌ای با رويكرد رفع نيازهاي اساسي كشور و ترويج كارآفريني 10 30 به ازای هر واحد
2 نوشتن و پیگیری آوردن یک‌رشته جدید در دانشگاه 7 14  
3 طراحی برنامه درسی یک دوره 7 21  
4 بازنگری برنامه درسی یک دوره 5 15  
5 طراحی برنامه درسی یک درس 2 10  
6 بازنگری  برنامه درسی یک درس 1 10  
7 تدوین و  ارائه درس‌نامه در سامانه دانشگاه 1 10  
8 تدریس مشارکتی به همراه خبرگان خارج از دانشگاه و یا همکاران خارج از گروه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی 0.5 5  
9 طراحی و اجرای یک روش نوین تدریس 3 20  
10 طراحی و اجرای روش‌های نوین ارزشیابی از دانشجو 3 20  
11 ارزشیابی دوره ها، برنامه‌های درسی 7 28  
12 تدریس کلاس های آمادگی المپیاد دانشجویی 2 50  
13 طراحی سؤالات المپیادهای دانشجویی، کنکور سراسری 2 10  
14 داوری جشنواره‌ها 2 10  
15 طراحی و تولید محصولات کمک ‌آموزشی 7 21  
16 لوح فشرده آموزشی با رعایت اصول علمی و نظریه‌های یاددهی-یادگیری 7 21  
17 تدوین راهنمای مطالعه درس 2 6  
18 ایجاد وب ‌سایت آموزشی شخصی 5 5 هر سال
19 مشارکت در تدوین فرایندها، استانداردها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی که در راستای ارتقاء کیفیت آموزش باشد 5 20  
20 مشارکت در طراحی و تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی حوزه آموزش دانشگاه 5 20  
21 تولید محتوای الکترونیکی استاندارد (چندرسانه‌ای ای-تعاملی) برای دروس 10 50 به ازای هر ساعت
22 طراحی آزمون الکترونیکی استاندارد برای دروس 5 25  
23 برگزاری کلاس مجازی برای دروس 2 30 به ازای هر ساعت
24 طراحی و پیاده‌سازی دروس آزاد برخط انبوه (MOOC) 5 50 به ازای هر ساعت

 


نظرات کاربران:
ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."