ماده 3: تعاریف

1)    اعتبار ویژه آموزشی: اعتبار مالی آموزشی است که در قبال خدماتی از اعضای هیأت ‌علمی که منجر به ارتقاء کیفیت آموزشی می‌شود؛ به آن ها اختصاص می یابد.
2)    استاد نمونه آموزشی: به فردی گفته می‌شود که بر اساس رتبه‌بندی دانشگاه به‌عنوان استاد نمونه واحد دانشگاهی انتخاب می‌شود.
3)    حضور مؤثر: حضور تمام‌وقت، شرکت در جلسات گروه و دانشکده، حضور به‌موقع در کلاس و جلسه امتحان، پاسخگویی به دانشجویان، اعلام زمان حضور و مشاوره در دفتر کار و سایت دانشگاه.
4)    دانش‌پژوهی آموزشي: به مجموعه فعالیت های پژوهشی عضو اطلاق می‌شود که به مسائل آموزشی رشته تخصصی عضو مربوط است و منجر به ارتقاء کیفیت آموزشی می‌گردد.
5)    روش‌های نوین آموزش: به روش‌هایی از آموزش اطلاق می‌شود که عضو در ارائه درس خود فراتر از روش‌های متداول رفته به‌گونه‌ای که باعث جذابیت و اثربخشی بیشتر تدریس می شود.
6)    طرح درس (درس‌نامه): سندی است که توسط مدرس تدوین می‌شود و در آن برای تمام جلسات یک درس در یک نیمسال آموزشی، اهداف، محتوا، روش‌های آموزش و ارزشیابی را مشخص می کند.
7)    راهنمای مطالعه: سندی است شامل مجموعه راهنمایی هایی که به دانشجویان می‌شود تا با موفقیت به اهداف یک دروس یا دوره دست یابند.
8)    محتوای الکترونیکی آموزشی: مجموعه محتوای تعاملی و چندرسانه‌ای است که قابلیت ارائه در بستر وب یا سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه را دارد.
9)    آزمون الکترونیکی: مجموعه آزمون هایی در قالب‌های تشریحی، چندگزینه‌ای و سایر انواع آزمون است که برای یک درس طراحی می‌شود و در سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه قرار می‌گیرد.
10)    دروس آزاد برخط انبوه (موک): دوره‌های کوتاه یا مجموعه دروسی را شامل می‌شود که توسط یک یا چند نفر طراحی و در بستر وب ارائه می‌شود و برای تعداد انبوهی از افراد در دسترس است. 
11)    ریزدرس‌ها: مجموعه دروس کوتاهی هستند که کمتر از یک نیمسال طول می‌کشد و به‌عنوان مکمل برنامه درسی برای افزایش شایستگی حرفه ای و توان اشتغال پذیری دانشجویان ارائه می‌شود و کاستی های برنامه درسی رسمی را جبران می کند.
12)    دانشجوی برجسته: به دانشجویی اطلاق می‌شود که در المپیادها، کنکورها و جشنواره‌های ملی کسب افتخار داشته ‌است. 

 


نظرات کاربران:
ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."