ماده 1: مقدمه

در راستای حرکت به سمت چشم‌انداز دانشگاه بیرجند برای تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد در حل مسائل جامعه و ارتقاء کیفیت آموزش های دانشگاه و بر اساس حمایت از مجموعه فعالیت های اعضاء هیأت‌علمی که منجر به ارتقاء کیفیت  فعالیت‌های آموزشی، افزایش توان اشتغال‌پذیری و کارآفرینی دانشجویان در دانشگاه بیرجند می شود، این آیین نامه تدوین می‌گردد. 


نظرات کاربران:
ثبت نظر
"اگر پیشنهاد یا ملاحظه خاصی برای بهبود یا اصلاح این ماده یا تبصره در ویرایشهای بعدی دارید در این بخش ذکر فرمایید."